Vad gör kidsen på nätet?

Inom två år ska Sverige ha infört EU:s nya dataskyddsdirektiv. Med detta följer en åldersgräns för att få använda sociala medier. Oavsett vad man tycker om förslaget, kan det vara intressant att titta på hur användningen av sociala medier ser ut hos unga.

Statens medieråd är en expertmyndighet vars uppdrag är att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Häromdagen släppte de rapporten ”Mellan auktoritet och autonomi”, som kartlägger familjekonflikter om medier.

Bland annat kommer man fram till att utvecklingen av mobil internetåtkomst har medfört att det idag är svårare för föräldrar att kontrollera barnets medieanvändning. Något som man bör ta i beaktande när det nu pratas om åldersgränser på sociala medier. Avsikten kanske är god, men risken finns ju samtidigt att det bara blir ett slag i luften. 

Barn och unga

Varje år ger vi ut ”Svenskarna och internet”, som är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på IIS egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2015.

Vad kom vi då fram till? Till att börja med kan man se att hälften av 10 åringarna använder sociala nätverk, när man frågar föräldrarna. 

http://www.soi2015.se/barn-och-ungdomar/fran-video-och-spel-till-kommunikation-och-information/

 När de går på mellanstadiet (11-13 år) är det 87 % som besöker sociala nätverk. I den här ålderskategorin har vi frågat ungdomarna direkt.

http://www.soi2015.se/barn-och-ungdomar/fran-video-och-spel-till-kommunikation-och-information/

Jämför vi användningen av  de olika sociala medierna kan man se att hälften av mellanstadiebarnen använder flera olika sociala medier, såsom Youtube, Instagram, Snapchat och Kik. 

http://eoi2015.iis.se/vad-ungdomar-gor-pa-internet/jamforelse-av-de-popularaste-sociala-natverken-2015/

Läs mer

Mer spännande statistik hittar du på soi2015.se samt internetstatistik.se. Statens Medieråd gör förövrigt även statistikrapporter om ungar, föräldrar och medier. Dessa utkommer vartannat år och är högst läsvärda.

Artikeln har inga etiketter

Om bloggaren

Per-Ola Mjömark Kommunikatör Per-Ola jobbade fram till 2018 med kommunikation på IIS och spenderade dagarna med att skriva stringenta ingresser i Wordpress. Han har bakgrund som journalist och webbredaktör, men har även arbetat som pressofficer i Afghanistan och Mali.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.