Ungas digitala kompetens på Internetdagarna

Internetdagarna är över för den här gången och det har varit tre dagar fyllda med frågor kring allt från nya toppdomäner, till crowdsourcing, till cloud computing. Själv var jag moderator för en session som handlade om hur skolan arbetar med att utveckla ungas digitala kompetens.

Internetdagarna är en konferens som vi på .SE anordnar varje år, årets upplaga var den tolfte i ordningen. På mitt seminarium ”Ungas digitala kompetens” hade vi bjudit Bo Kristoffersson som är utvecklingsledare för Stiftelsen Viktor Rydberg, Peter Karlberg från Skolverket och Fredrik von Essen från IT- och Telekomföretagen.

Samtalet kom att handla om olika aspekter på den digitala kompetensen, som vad digital kompetens innebär. En av de frågor som Fredrik von Essen var inne på var att det inom ramen för digital kompetens inte finns några krav på grundläggande kunskaper. En av förklaringarna enligt Peter Karlberg är att den definition som används för digital kompetens innebär följande:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information, samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet.

Samtalet kom också att handla om hur skolor kan arbeta med att utveckla skolans digitala kompetens och här visade Bo Kristoffersson hur de arbetat på Viktor Rydbergs gymnasium. Där arbetar de med digitala verktyg som en naturlig del av profilen på skolan, eftersom det är pedagogiska verktyg. De digitala verktygen används inte för att utveckla den digitala kompetensen utan för att de är goda pedagogiska verktyg. De ger möjligheter för läraren att:

  • vara uppmuntrande.
  • mäta och synliggöra elevernas utveckling för både elever och föräldrar.
  • individualisera undervisningen och att få elever att arbeta på rätt nivå.

Den digitala kompetensen växer sedan fram genom användandet. I arbetet med eleverna i den digitala vardagen, genom att använda internet.

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra sidor:

Etiketter: , , , , Foto: Peter Karlberg, Fredrik von Essen, Kristina Alexanderson, Bo Kristoffersson av Peter Alexanderson (CC BY 2.0)
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • Peter Karlberg 2 december 2011, kl 14.27

    Kanske viktigt att påpeka att de grundläggande kunskaper Fredrik von Essen efterlyste handlade om hur digitala apparater fungerar i teknisk mening med tonvikt på programmering. Grundläggande kunskaper i att hantera/använda digital teknik ingår i den digitala kompetensen.

    Svara