Två bra komplement till Svenskarna och internet

I går släppte Statistiska centralbyrån, SCB, två rapporter fullproppade med ny statistik om våra internetvanor. Som ni säkert vet ger vi på .SE också ut en årlig rapport på samma ämne – Svenskarna och internet. Jag tycker SCB:s rapporter är ett bra komplement till vår undersökning och tänkte i det här inlägget ta fasta på några av de uppgifter som SCB frågar om som vi inte har.

De två rapporterna SCB släppt heter ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013” och”Företagens användning av it 2013” (mer om den längre ner i detta inlägg). Nytt för i år i SCB:s undersökning är att den nu även omfattar personer som är 76-85 år.

Det som skiljer våra rapporter åt är presentationen. SCB:s rapport består i princip enbart av tabeller med vi i Svenskarna och internet har både text och diagram. I och med 2013:s rapport är det också enklare än någonsin att tillgodogöra sig och dela siffrorna eftersom vi presenterat den som webbversion. Ta gärna en titt!

Här är några intressanta uppgifter jag hittat, uppgifter som inte finns i Svenskarna och internet 2013:

(alla siffror avser andel av hela befolkningen som är 16-85 år om inget annat anges)

  • Alla under 45 år har använt en dator och internet. Men en tredjedel (34%) av de 75-85 år har aldrig använt en dator och nästan hälften (47%)  av de 75-85 år har aldrig använt internet. (tabell 20 och tabell 27)
  • Nästan hälften (48 %) av svenskarna har använt internet i någon annans bostad, var femte har använt internet på en hotspot, det vill säga en surfzon på hotell, flygplats eller dylikt. (tabell 34 och tabell 39)
  • Nästan hälften (47%) har laddat ner programvara som inte är spel. Bland de som är 16-34 år har 7 av 10 gjort det senaste kvartalet. (tabell 54)
  • Var sjätte (13 %) person har använt internet för att sälja varor eller tjänster till exempel via nätauktioner som Tradera, eBay. Det motsvarar en miljon personer. (tabell 62)
  • Omkring 45 % av har deklarerat, laddat ner eller skickat in blanketter från myndigheters hemsidor. (tabell 66, 67, 68)
  • Lite drygt en tredjedel (36 %) har köpt/beställt semesterinkvartering via internet för privat bruk.(tabell 119) Allra vanligast (55%) är det att kvinnor som är 35-44 år har gjort det.
  • Nästan var femte (17 %) har skapat en hemsida. Mest vanligt är i 25-34 års åldern (31%) men även var tjugonde man (5%) 75-85 år har skapat en hemsida.
  • Fyra av tio har ändrat säkerhetsinställningar i webbläsaren. Bland de som är under 45 år har mer än hälften gjort det.

Företagens it-användning

SCB har som sagt  även släppt en rapport om företagens användning av datorer och internet 2013. Uppgifterna i SCB:s undersökning har samlats in genom webbformulär och postenkäter under april-augusti 2013. Det är en av få undersökningar om användning av it inom företag som görs i Sverige.

  • I tabellerna kan man utläsa bland annat att i 72% av företagen använder man internetanslutna datorer i arbetet minst en gång i veckan. Men det varierar mellan branscherna. Inom finansiell verksamhet är det så gott som alla (99%) medan det i byggbranschen är drygt hälften (52%) av företagen som gör det.
  • Nästan två tredjedelar av företagen (63 %) tillhandahåller bärbara enheter med mobil internetanslutning till de anställda. Vanligast är det föga förvånande inom it-sektorn och finansiell verksamhet där över 90 % har det, medan det är mindre vanligt i hotell- och restaurangbranschen där en dryg tredjedel (37%) har det.

Har ni frågor om statistik rörande internet, ställ gärna en fråga här i kommentarsfältet eller på Internetstatistiks Twitterkonto!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.