Tre miljoner till nya internetprojekt

Internetfonden delar ut tre miljoner till elva nya internetfrämjande projekt. Projekten berör aktuella frågor som bristen på kvinnor i IT-branschen, flyktingkrisen och det straffrättsliga ansvaret för drift av anonymiseringstjänster som Tor-nätverket. Bland de mer oväntade nyheterna finns ett projekt som kombinerar internetteknik och lantbruk.

Det är flera väldigt spännande projekt den här gången, och många är tekniska. Med tanke på könsfördelningen i branschen känns det bra att bidra till att sprida initiativet Geek Girl Mini till tjejer i hela landet. Förhoppningsvis kan vi även få svar på kniviga juridiska frågor relaterade till Tor-nätverket.

Internetfonden drivs av oss på Internetstiftelsen i Sverige, IIS, och delar genom två utlysningar per år ut pengar till fristående icke-kommersiella projekt som på olika sätt främjar internetutvecklingen i Sverige. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering. Sedan starten 2004 har 343 projekt finansierats med totalt 68 miljoner kronor.

Elva projekt

Den här gången får elva projekt dela på tre miljoner kronor. Projekten är som följer:

Effektiv tillsyn av betesdjur med hjälp av Internet of Things
Med det som kallas sakernas internet (Internet of Things) finns stora möjligheter att effektivisera lantbruket. Idén är att undersöka möjligheten att effektivisera den lagstadgade dagliga tillsynen av betesdjur med hjälp av ett system där varje enhet har låg kostnad och energiförbrukning.

Lajks certifiering – en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet
Skolorna ligger efter när det gäller hantering av näthat, nätmobbning och sexuella övergrepp på nätet. Målet med projektet är att utveckla en certifierande process för grundskolan som stöd för det förebyggande arbetet och ge kunskap för att hantera problematiken när den väl dyker upp.

Geek Girl Mini
Geek Girl Mini ger flickor möjlighet att prova på olika tekniska aktiviteter. För att få fler att ta steget och ordna egna grupper runt om i landet ska initiativtagarna förpacka sina erfarenheter i ett undervisningsmaterial och skapa en digital mötesplats för tjejer med teknikintresse.

Straffrättsligt ansvar för drift av anonymiseringstjänster?
Projektet syftar till att reda ut de straffrättsliga aspekterna av att driva en exitnod i anonymiseringsnätverket Tor för att fler ska kunna ta ett medvetet beslut om att sätta upp egna noder i nätverket.

Hoppet till Tor
Målet med projektet är att systematiskt utvärdera och skräddarsy de befintliga tekniska skydden i Tor-nätverket, som skyddar mot att tillgången till Tor censureras, så att de även kan skydda Tor-användare mot övervakning från exempelvis internetleverantörer.

Stöd för webbredaktörer att skapa mer tillgängliga texter
Målet med projektet är att underlätta för skribenter att skapa texter som är enklare att förstå genom att skapa en webbtjänst i vilken ett antal verktyg för språklig analys och bearbetning av texter görs enkelt tillgängliga.

Dataskydd på webben för offentlig sektor
Målet är att göra webbplatser inom svensk offentlig sektor bättre ur dataskyddssynvinkel genom att utveckla ett automatiskt verktyg för att utvärdera webbplatser och föreslå åtgärder. Verktyget ska kunna användas av såväl tjänstemän som privatpersoner.

People’s Cloud
People’s Cloud är ett öppenkällkodsprojekt som vill skapa ett fritt tillgängligt moln för alla människor på nätet som ett alternativ till de kommersiella molntjänsterna. Molnet ska utgöras av datorer från volontärer, i likhet med deltagare i en P2P-svärm.

Öppna språkfrämjande verktyg för accelererad samhällsintegration på internet
Projektets mål är att utveckla digitala stöd för språkutveckling för flyktingar och andra invandrare som kan integreras direkt i webbplatser, digitala nyhetsmedia och applikationer så att det informella lärandet kan växa och integrationshastigheten öka.

Vidareutveckling av spelprogrammeringslaboratoriet
Syftet med projektet är att vidareutveckla spelprogrammeringslaboratoriet med fler funktioner så att ungdomarna ska kunna hålla ordning på sina skapelser och kommentera och diskutera varandras kod.

CheesePi: Home Internet Dashboard
Projektet CheesePi handlar om att utveckla ett mätverktyg som på ett användarvänligt sätt möjliggör kontinuerlig och enkel övervakning och diagnostik av folks internetuppkoppling i hemmet.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.