Stockholm Internet Forum, första dagen

I dag hölls första dagen av Stockholm Internet Forum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det var tredje årets konferens, med ca 450 deltagare från närmare 100 länder.

Årets konferens hade en viss förskjutning i innehåll. Mänskliga rättigheter online fick något mindre fokus, medan möjligheterna med internetutveckling (läs: internet och ekonomisk tillväxt i tredje världen) fick ett större fokus.

Likaså stod IT-minister Anna-Karin Hatt för årets inledningsanförande, med ett oväntat stort fokus på frågor om övervakning och internetstyrning, och oväntat tydliga tillväxtaspekter. Två tydliga budskap i talet sammanfattades såhär:

But let me be very clear: the issues of surveillance and the issues of internet governance are very different things. My friends, we must be able to keep two things in our minds at the same time. To me, to Sweden and to the Swedish Government, the only logical and sensible way to continue developing the internet is to protect and develop the multi-stakeholder-model of decision-making we already have. A model that already has been tried and proven to work.

Att så strikt separera internetstyrning från övervakning var emellertid inte ett påstående som lämnades utan kommentarer. Redan i efterföljande debatt gjordes tydligt att den synen är ifrågasatt av många.

Hatt använde också i sitt inledningsanförande OECD:s Principer för internetpolitik som plattform för att etablera principerna om ett Öppet internet också för de som ännu inte är online. Hon argumenterade för att ett öppet internet är en viktig förutsättning för en god internetaccess också för nästa miljard användare.

Många av de gissningar jag gjorde innan konferensen visade sig också bli frekventa ämnen redan första dagen (utan att ha sneglat på agendan). Effekterna av avlyssningen, och då särskilt det förlorade förtroendet för nätet kom ofta upp som ett centralt tema i flera diskussioner. Integritetsaspekter av Big Data var centrala på konferensens första dag. Det pågående överlämnandet av IANA-funktionerna var också uppmärksammat, samt betydelserna av sakernas internet (Internet of Things). Årets konferens kom också att uppmärksamma skillnaden i syn på integritet online, jämfört mellan det globala Syd och det Globala Nord. Som påpekades har man söder om ekvatorn svårare att uppmana samma upprördhet över integritetsintrång som i Europa och USA. I stället intresserar man sig där mer för internetaccess över huvud taget.

/Staffan Jonson, Policyrådgivare på .SE

 

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.