Statistiken utvecklar internet

Visste du att hälften av alla fyraåringar i Sverige använder internet? Eller att 1,3 miljoner äldre (över 50 år) knappt använder internet alls? .SE sammanställer och producerar kontinuerligt statistik över svenskarnas internetvanor. Vad vill du veta?

internetstatistik är ett verksamhetsområde här på .SE som innefattar ett antal aktiviteter och projekt. Syftet är att säkerställa tillgången till relevant och tillförlitlig fakta om internets utveckling i Sverige. Det handlar om att stötta andra statistikproducenter likväl som producera egen statistik. En stor del av verksamheten innefattar också aktiviteter som syftar till att sprida och tillgängliggöra det material som produceras.

Jag som kommer att skriva om det här heter Janne Elvelid och är projektledare för konferensen internetdagarna samt ansvarig för ovan nämnda verksamhetsområde. Jag har jobbat på .SE sedan 2010 och kommer senast från att ha drivit forskningsinstitutet World internet Institute.

Varför Statistik?

Så varför arbetar .SE med statistik – vad har det med domännamn att göra? .SE:s vision och verksamhet är tvådelad. Den ena delen handlar om att förvalta vår landstoppdomän och den andra delen handlar om att utveckla internet i Sverige.

Att mäta vår prestation avseende domännamn är relativt enkelt. Mått som marknadsandel, antal aktiva domäner med mera ger en bra bild. När det gäller att mäta hur vi presterar avseende att utveckla internet i Sverige är det inte riktigt lika enkelt. Här fyller internetstatistiken en roll som indikator på utvecklingen i stort.

Men statistiken är självklart mer än bara en indikator, den utvecklar också internet i sig. internet är idag något snabbt föränderligt där det fortfarande finns ett stort behov av objektiva fakta gällande hur olika fenomen växer fram och utvecklas. Här ska .SE vara den naturliga källan. När Danny Aerts tillträdde som vd för .SE 2006 såg han ett problem med tillgången till tillförlitlig statistik om internets utveckling i Sverige. SCB gjorde studier men hade inte resurser till att publicera, Nordicom (Mediebarometern) var i behov av ekonomiskt stöd och likaså World internet Institute. Genom att gå in och stötta dessa projekt kunde .SE bidra till att säkerställa tillgången till och spridningen av statistik.

I förlängningen har det nu lett till att vi på .SE är en egen statistikproducent sedan vi från och med 2010 genomför projekten Svenskarna och internet samt World internet Project. Vidare så fanns ett visst behov av standardisering mellan de olika aktörerna avseende hur man presenterade sina siffror. För att bidra till detta startades internetstatistikgruppen, en gruppering med representanter av olika statistikproducenter i Sverige; SCB, PTS, .SE, World internet Institute, Statens Medieråd, Noridcom och SOM-institutet.

Under 2011 innefattar området internetstatistik sex olika områden eller projekt; World internet Project, Svenskarna och internet, internetstatistikgruppen, internetstatistik.se, samt att stötta Mediebarometern och SCBs rapporter.

Vad händer framöver?

Svenskarna och internet är den just nu enskilt största aktiviteten inom det här verksamhetsområdet. Under 2011 och 2012 arbetar vi med att standardisera undersökningsdata från alla års undersökningar sedan 2000 med syftet att bli effektivare i vår publicering och spridning av resultat. Arbetet ska så småningom resultera i en ny version av webbplatsen internetstatistik.se. Svenskarna och internet är också den svenska delstudien i World internet Project, genom vilket vi får tillgång till undersökningsdata från cirka 30 olika länder som följd av att vi delar med oss av våra svenska data. Vi arbetar vidare med att göra beskrivningar av specifika målgruppers internetanvändning, nyligen med rapporten “Äldre Svenskar och internet”, tidigare med “Unga Svenskar och internet”, och framöver med den kommande “Nya Svenskar och internet”.

Vi vill att .SE bli den självklara källan för tillförlitlig fakta om hur internet utvecklas i Sverige. Genom rapporter och webbplatsen ska vi säkerställa att alla som är i behov av resultat och data enkelt kan ta del av det.

Framöver kommer jag att berätta lite mer om de olika projekten och aktiviteterna som pågår inom statistikområdet. Kika gärna in på internetstatistiks sida där resultaten i första hand kommer att publiceras.

Läs mer:

Etiketter: , , , , ,

Om bloggaren

Janne Elvelid f.d Projektledare, statistik och fakta samt Internetdagarna på .SE Janne jobbade på IIS fram till december 2012. Han ansvarade för Internetstatistik och var projektledare för konferensen Internetdagarna. Före starten på .SE var han vd på World Internet Institute.