Slutet för ACTA?

EU:S IT-kommissionär Kroes lade i början av maj i ett tal i Berlin ut texten varför mänskliga rättigheter är viktiga också på nätet. Hennes tal uppmärksammades kanske mest pga. av en försiktig och något kryptisk förklaring att ACTA inte kommer att bli av. ” We are now likely to be in a world without SOPA and without ACTA.”

I går offentliggjordes ett antal dokument från Kommissionen som referear till hur EU:s ordförandeskap hanterat frågan.  European Digital Rights  (EDRI) har publicerat och läst dokumenten.

EDRI sammanfattar dokumenten med bristande transparens i förhandlingsprocessen, att EU-kommissionen haft fel i regeln om överträdelser mot upphovsrätt, att EU under själva förhandlingarna – mot sin egen utsago – ska ha insett att ACTA skulle ha direkta effekter i nationell lag, osv. Att ACTA bara handlade om samarbete i lagefterlevnad, och inte hade direkt effekt i svensk lag, var något som också återupprepades av den svenska regeringen.

EDRI ger en allt annat än smickrande bild av det svenska ordförandeskapets hantering av ACTA under 2009, kritik som inbegriper att man aktivt ska ha försökt motverka transparens i hanteringen av avtalet. Möjligtvis är EDRI:s slutsatser i detta senare fallet ett missförstånd, eftersom Sverige vanligtvis förkortas SE, och inte SW som anges i det dokument EDRI hänvisar till. EDRI är ombedda att kommentera.

I Nederländerna har avståndstagandet från ACTA formaliserats genom ett uttryckligt hinder för landets regering att ratificera avtalet.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/326&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

http://www.zdnet.co.uk/blogs/mapping-babel-10017967/rapporteur-tells-meps-to-reject-acta-10025879/

http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/05/04/kroes-throws-in-towel-on-acta/ http://goo.gl/fpMco

http://www.zeropaid.com/news/101115/breaking-acta-formally-rejected-in-the-netherlands/

Etiketter: , Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.