Sju projekt som gör internet bättre

I åtta år har .SE genom Internetfonden finansierat projekt som utvecklar internet i Sverige. Genom åren har det blivit närmare 200 projekt! Det är en skön blandning – teknikutveckling, manus, forskning, webbplatser, utbildning med mera. För att visa på bredden tänkte jag presentera de sju senast avslutade projekten här.

Webbutveckling

Den projektidé som oftast dyker upp i ansökningarna till Internetfonden är webbutveckling. För oss är det då viktigt att stödja de projekt som ligger nära vår verksamhet och som kan utveckla internet.

IPv6 och DNSSEC på Sverigekartan  är just ett sådant projekt, genomfört av Interlan.  Målet med projektet har varit att höja medvetande om DNS och IPv6 genom att på webben göra det lite roligare och enklare att se hur kommuner sköter sig.

Säkrare hemsida är ett webbutvecklingsprojekt som drivits av Jörgen Nilsson. Projektets mål har varit att upptäcka och rapportera attacker mot hemsidor på .se-domäner. En webbsida skapades så att viktiga intressenter kunde ta del av rapporteringen.

Teknik

Eftersom .SE:s kärnverksamhet handlar om internets infrastruktur så faller det sig naturligt att vi finansierat en hel del tekniska projekt.

Opportunistisk kryptering på IP-nivå är ett utvecklingsprojekt genomfört av Michael Cardell Widerkrantz. Projektet har framgångsrikt visat med körande kod att det går att autentisera noder för IPsec-kommunikation med hjälp av publika nycklar i DNS.

Effektivare kommunikation för framtidens internet är ett tekniskt forskningsprojekt från Karlstads universitet genomfört av Per Hurtig. Syftet med detta projekt var att förbättra prestandan för moderna internetapplikationer och resultatet har presenterats vid vetenskapliga konferenser, workshops och i ett antal publikationer.

Digital delaktighet

Genom .SE:s Digidel-kampanj och fokusutlysning har vi de senaste åren fått in en hel del projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten.

Sounds and Voices –  digital delaktighet via webbradio är ett webbutvecklingsprojekt genomfört av Föreningen Fanzingo i samarbete med Fountain House Stockholm  I projektet skapades en internationell paraply-webbplats för organisationer som arbetar med webbradio, funktionshinder och utanförskap.

Webblättläst är ett forskningsprojekt genomfört av Santa Anna IT Research Institute. Syftet med projektet var att göra textbaserad information på internet lättare tillgänglig för personer som har problem att läsa och förstå svenska. En prototyp har tagits fram och vetenskapsrapporter har skrivits.

Internet i skolan

Slutligen finansierar vi också en del skolprojekt. Något som är väldigt intressant för oss eftersom vi driver på  utveckling inom området internet i skolan, bland annat genom tävlingen Webbstjärnan.

Mobilapplikation till e-tjänsten föräldramötet är ett utvecklingsprojekt genomfört av Nordic Peak AB

Föräldramötet är en prisbelönt e-tjänst för digital kommunikation mellan hem och skola, baserad på öppen källkod, som i dag används av flera kommuner. Appen finns att ladda ner för Andriod.

Sök finansiering från Internetfonden

Detta var lite gott och blandat från våra senaste projektresultat. Just nu går vi igenom höstens ansökningar och som vanligt är det med stort intresse vi inväntar granskarnas betyg. Under tiden planerar vi också för vårens ansökningsomgång som kommer att öppna senast den 7 januari. Har du en idé som kan utveckla internet i Sverige? Sök finansiering du med!

Etiketter: , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.