.SE kan komma att släppa spärrade domännamn

Nyligen hölls en ovanlig auktion. Det var Nominet (som har hand om den brittiska toppdomänen .uk) som släppte tidigare spärrade .uk-adresser. Troligen kommer .SE snart att göra samma sak. Något som skulle innebära att ett stort antal av våra tidigare spärrade domännamn släpps.

De som följer domännamnsbranschen noggrant har kunnat se ett väldigt spännande förfarande inom .uk-domänen under de senaste månaderna.

För en tid sedan beslutade Nominet att släppa 2831 tidigare reserverade korta domännamn. Och i början av oktober gick de ut med en pressrelease och berättade att auktionen gav tre miljoner pund (ungefär 32 miljoner SEK) till deras Nominet Trust.

Striden om vw.de

Nu är Nominet inte känt för att behöva auktionera ut domännamn för att fylla kassan för internetsatsningar, så varför gör de det?

Jo, bakgrunden ligger i ett domstolsbeslut från oktober 2009 i Tyskland där DENIC (vår kollega som driver .de, världens största landstoppsdomän) förlorade en långdragen rättslig tvist kring domännamnet vw.de mot Volkswagen.

Resultatet av domen är att det inte längre finns en rättslig grund i Tyskland för att spärra domännamn såsom vw.de och liknande. Efter detta beslut släppte därför DENIC alla sina spärrade domännamn.

Försäljning på auktion

Kort därefter började Nominet sitt arbete med att frisläppa tidigare spärrade namn genom en utredningsfas med en ”public consultation” och en ”sunrise moment” (som innebär att de som har bättre rätt till namnet först får möjlighet att köpa den aktuella domänen. Till exempel erbjöds British Airways att köpa ba.co.uk). Därefter hölls en auktion med domännamnen som var kvar och som alltså gav en ansenlig summa pengar.

Vi på .SE följer den här utveckling och har löpande kontakt med Nominet för att kunna utvärdera deras modell.

Ett flertal .se-adresser släpps

Vad betyder detta för Sverige och de spärrade domännamnen i .se-domänen?

Troligen kommer vi också i en nära framtid gå samma väg som Nominet gjorde – det vill säga att vi minskar våra spärrade domännamn med en så kallad sunrise och eventuellt en auktion.

I .se-domänen är vissa domännamn helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande. Spärrat är till exempel sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx, landskoder och andra staters namn på svenska. Du kan se en lista över alla spärrade och reserverade domännamn här.

Framför allt kommer de tidigare reserverade landstoppdomänerna och länder att vara eftertraktade objekt att köpa, och det är troligen också dessa vi kommer att släppa i ett första skede.

Frisläppta domäner föder nya problem

Sedan får vi hantera nya problem såsom till exempel det här: http://www.norid.no/nytt/co-tvist.en.html

Vad händer förresten om Volkswagen skulle vilja ha vw.uk?

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor:

Följ oss:

Etiketter: , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Danny Aerts Vd på IIS Danny Aerts är vd för IIS sedan 2006. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Danny har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom samt varit vd för Internetportalen Spray.