Pengar till internetförbättrande projekt

Utöver satsningar som finansieras via Internetfonden har IIS nyligen även valt att stödja ytterligare två betydelsefulla projekt. Cryptech och CeroWRT är namnet på dessa, och vi tror att båda är viktiga för nätets framtid.

This blog post is also available in English.

Cryptech är ett projekt som syftar till att förbättra säkerheten på internet. På många kritiska ställen i nätet finns behov av stark kryptering, och för att möjliggöra säker hantering av kryptonycklar behövs ett starkt skydd av dessa nycklar. Cryptechs initiativ är att skapa en fri plattform som gör att den som vill kan bygga en egen HSM utifrån det ramverk som utvecklas.

Efter Snowden

Efter visselblåsaren Snowdens avslöjanden har vi insett att viktiga spelare verkar ha ett intresse av att undergräva de befintliga säkerhetslösningar som finns. Cryptech är en viktig motkraft till detta och är ett projekt som ligger i linje med IIS värderingar.

Det som utvecklas är en hårdvarudesign baserad på FPGA:er, och målet är att man ska kunna använda sig av hårdvara och programvara som kan granskas av vem som helst för att säkerställa att det inte finns några inbyggda svagheter i systemet. Detta är ett väldigt omfattande arbete, och något som IIS stödjer då vi gärna ser säkrare hantering av nycklar för bland annat DNSSEC.

Här går det att läsa mer om Cryptech: https://cryptech.is/.

Sakernas internet

CeroWRT är ett projekt byggt ovanpå OpenWRT, en välkänd fri Linux-plattform för inbyggda system. OpenWRT används ofta för att bygga routers och wifi-basstationer, men används alltmer inom Internet of Things-relaterade projekt. Det främsta syftet med CeroWRT är att åtgärda det inte så helt kända problemen med oönskade fördröjningar i nätet, ett fenomen kallat bufferbloat.

För att stävja bufferbloat görs en mängd forskning, och mycket av den forskning som görs implementeras i form av modifieringar till Linux-kärnan. I praktiken används då CeroWRT för att kunna köra en hel nätverksimplementation med allt det senaste inom bufferbloat-hanteringen för att kunna visa att detta fungerar i praktiken. De erfarenheter man får med sig härifrån kan man sedan implementera i IP-stackar som också används på annat håll. CeroWRT är därför ett utmärkt projekt som förbättrar internet på längre sikt. 

Vi på IIS har en roll att spela när det kommer till att förbättra infrastrukturen på internet,  därför har vi valt att ge pengar till projektet.

Här går det att läsa mer: http://www.bufferbloat.net/projects/cerowrt.

Etiketter: , , , Foto: Code wheels, Bletchley Park, UK av Cory Doctorow (CC BY-SA 2.0)

Om bloggaren

Patrik Wallström DNS-expert på IIS Patrik är en av de som sett till att .se som första landstoppdomän i världen signerades med DNSSEC och att IIS var först med att erbjuda en kommersiell DNSSEC-tjänst. Patrik jobbade på IIS fram till hösten 2016.