Så minskade vi vår klimatpåverkan

Vi kan glädjande konstatera att vårt systematiska och långsiktiga arbete för att minska vår klimatpåverkan har gett resultat! För några veckor sedan mottog vi på IIS vår femte klimatanalys av verksamheten från företaget U&We som vi samarbetat med i snart tio år – och siffrorna pekar i rätt riktning.

Den första analysen 2008 visade att våra fyra största klimatbovar var trycksaker, slavservrar, tjänsteresor med flyg samt värme/kyla på IIS kontor. Den första förändring vi gav oss i kast med var att drastiskt minska antalet trycksaker, som vi tidigare på olika sätt delat ut kostnadsfritt till allmänheten.

Vi har nu digitaliserat allt vårt tryckmaterial och för ett par år sedan gick vi över till en print on demand-tjänst där du har möjlighet att köpa många av våra Internetguider och rapporter om du vill ha ett tryckt exemplar. Dessa förändringar har resulterat i att klimatpåverkan från vårt tryckta material har minskat från 58 CO2e till närmare noll CO2e sedan 2008 (se tabell 1).

Energieffektiv, återvinningsbar och miljövänlig teknik

Nästa område vi gav oss på var att se över och effektivisera slavserverdriften vilket gjort att dess klimatpåverkan minskat från 216 CO2e som mest år 2008-2010 till 18 CO2e 2016 (se tabell 1). Det är en självklarhet för IIS att använda och förespråka energieffektiv, återvinningsbar och miljövänlig teknik. Därför har vi till exempel omförhandlat avtalen för drift av DNS-servrar som i sin tur gett lägre energiförbrukning. Vi har även effektiviserat driften av våra egna servrar genom virtualisering (en form av optimering av användning av serverkapacitet). Och under 2016 flyttade vi en del av vår serverdrift till en leverantör som använder grön el.

Ett av målen för 2016 i IIS första hållbarhetsrapport som avser 2015, var att minska organisationens koldioxidutsläpp med 10 procent jämfört med 2014. Den senaste klimatanalysen visar att vi lyckats uppnå detta trots att vi i analysen för 2016 även inkluderade klimatpåverkan från vår elektronik. De främsta orsakerna till det är att vi minskat antalet tjänsteresor samt ställt om till gröna serverhallar.

Nya utmaningar

Och arbetet fortsätter. Ett av våra fokusområde framöver är våra tjänsteresor som just nu står för 68 procent av vårt totala utsläpp och det vill vi självklart förbättra. Det blev dock en minskning från 249 CO2e till 182 CO2e mellan åren 2014-2016 (se tabell 1) bland annat till följd av att vi till exempel medvetet valt att delta i konferenser närmare Sverige och därmed minskat antalet långa resor till ”övriga världen”. Nu vill vi jobba på att få ner antalet flygresor till Europa och inrikes. Under början av 2017 implementerade vi en gemensam bokningsrutin för att hjälpa oss att få en helhetsbild över vilken typ av resor vi gör och hur de kan göras mer miljövänliga eller undvikas.

IIS har nyligen flyttat till nybyggda lokaler på Hammarby Kaj och Skanska har ansökt om att byggnaden ska bli certifierad på den högsta nivån i det internationella bedömningssystemet för gröna byggnader, LEED Platinum. Besked väntas efter sommaren. Men oavsett om byggnaden blir klassad på den högsta nivån eller inte så har IIS numera sina lokaler i en resurseffektiv byggnad, vilket ska bli spännande att se vad det ger för resultat i kommande klimatanalys 2018.

Tabell 1. Visar utvecklingen av IIS klimatpåverkan (ton CO2e) mellan åren 2008-2016, i avrundade siffror.

 År 2008 2010 2012 2014 2016
Anställda 42 48 61 72 69
Klimatpåverkan (ton CO2e)
Tjänsteresor 99 160 169 249 182
Slavservrar 216 216 39 17 18
Trycksaker 58 24 8 1 0
Serverhall IIS egna  1 79 29 2 2
Resor till/från arbete  9 10 9 19 34
Värme/kyla Ringvägen 15 9 8 9 10
El Ringvägen  1 3 3 4 2
Elektronik 22
Totalt 398 500 265 301 269

 

Sammanfattningsvis så ligger vår klimatpåverkan 2016 under den nivå vi hade 2008, trots en expanderande verksamhet med ett ökat antal medarbetare och ett tillägg med elektronikens påverkan. Beräknat per anställd så är det en minskning från 9,5 till 3,9 ton CO2e. Klimatpåverkan per domän har minskat från 0,48 till 0,15 kg CO2e under samma period.<script>

<script>

Klimatkompensation

Som ett komplement till att försöka minska vår klimatpåverkan genom olika åtgärder, så har vi genom åren klimatkompenserat med hjälp av Zeromission. Vår klimatkompensation för 2016 placeras i Gold Standard-certifierade projektet SKG Sangha Biodigester PoA som installerar biogasanläggningar för att skapa ren och hållbar energi i Indien.

Etiketter: , , , Foto: more rainforest av ben britten (CC BY)
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Therese Ernbrandt Administratör Therese Ernbrandt jobbar med administration på IIS och har bland annat studerat miljö och utveckling på Södertörns högskola. Hon är aktiv i IIS interna miljögrupp och tycker om att laga vegetarisk mat.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.