Ny statistik – så använder svenskarna sociala medier

Nu fyller Instagram fem år. Vi firar den populära foto-appen genom att i dag släppa ny statistik om svenskarnas användning. Och antalet svenska användare fortsätter att öka i raketfart. Nu är vi över tre miljoner som använder Instagram. Som en bonus släpper vi i dag också statistiken för andra sociala medier som Facebook och Twitter. Rapporten i sin helhet finns på soi2015.se

Bilden ovanför finns i bättre upplösning här. Fri att använda och dela!

Facebook fortsätter att öka och är fortfarande den tjänst som är populärast bland svenskarna, 70 procent av internetanvändarna använder Facebook någon gång, hälften gör det dagligen. Men det vi ser sedan ett par år är att användningen sjunker bland de yngre, här är det i stället Instagram och SnapChat som är populärast.

Så många* använder:

  • Facebook – 70 %
  • Instagram – 40 %
  • Twitter – 22 %
  • Linkedin – 22 %
  • Snapchat – 21 %

*Totalt av de svenska internetanvändarna

Den nya statistiken är hämtad ur vår kommande rapport Svenskarna och internet 2015 som släpps i sin helhet i november.

Snapchat domineras av de yngre

Det är första gången som vi frågar om SnapChat i undersökningen. Tittar vi på åldersgruppen 12 – 25 år så är det hela 70 procent som har SnapChat. Och så många som fyra av fem tonåringar (12 – 15 år) använder tjänsten någon gång, tre av fem gör det dagligen. Totalt är det 21 procent av alla internetanvändarna som använder SnapChat.

Instagram ökar mest

Tillbaka till födelsedagsbarnet! 40 procent av alla internetanvändare använder Instagram och nästan en fjärdedel, 23 procent, gör det dagligen. Men det är stor skillnad mellan åldersgrupperna. Med stigande ålder är det färre och färre som använder Instagram.

Fler kvinnor än män använder foto-appen, flitigast av alla är de yngre tonårstjejerna, 12-15 år, där 83 procent använder Instagram dagligen.

Var femte använder Twitter

Även om användningen av Twitter nästan har fördubblats på tre år, från 12 procent 2012 till 22 procent 2015, är det inte ens var fjärde internetanvändare som använder tjänsten. De flitigaste användarna är unga män, 16-25 år, där 16 procent använder tjänsten dagligen.

Mer ny statistik om vår användning av sociala medier finns på soi2015.se

Etiketter: , , , , , , , Foto: av IIS (CC-BY)

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.