Ny rapport: Så använder elever internet – i skolan och på fritiden

I en värld där elever har internet som en naturlig del av sin vardag borde också skolan ta tillvara de möjligheter som internet kan medföra, samt utveckla kunskaper kring hur man kan hantera mediet. I dag släpper vi rapporten Eleverna och internet 2014 där vi tittar på hur barn och ungas användning av internet ser ut i skolan – och på fritiden.

Våra barn och ungdomar har en hel del färdigheter och kunskaper kring datorer och mobila enheter, som skolan kan använda men också utgå från när de arbetar för att utveckla elevernas kunskaper i att använda internet för lärande, skapande och kommunikation. Skolan, vars uppgift är att förbereda eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare, kan inte vara en plats där datorer och internet inte är en naturlig del.

Och tittar vi på läroplanen har både grundskolan och gymnasiet som mål att:

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på̊ kunskaper och etiska överväganden /…/ ­kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Jag har velat ställa det målet i relation till hur internetanvändningen ser ut; hur ofta internet används av elever och till vad.  Därför ger vi för andra året i rad ut rapporten Eleverna och internet. Den bygger på data från vår större årliga undersökning Svenskarna och internet. Men här gräver vi oss djupare ner i statistiken och tittar på hur elever som går på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet beskriver sin internetanvändning och hur föräldrar till barn i lågstadiet beskriver barnens användning av internet

Det vi kan se i årets rapport är till exempel att den tid eleverna använder på internet i skolan i stort sätt varit densamma de senaste åren, medan användningen på fritiden – genom ökad tillgång till smarta mobiler och surfplattor – ökat markant.

Skoluppgifter som kräver internetaccess är fortfarande inte vardag, 51 procent av eleverna i mellanstadiet får regelbundet, en gång i veckan eller oftare, skoluppgifter som kräver internet.

Användningen av internet är likartad för elever i grundskolan och gymnasiet. Internet används främst som ett informationsbibliotek där elever söker efter information. Med ökad ålder på eleverna används internet mer regelbundet i skolan, och internets kommunikationsmöjligheter blir en del av den skolrelaterade användningen. Vi ser dock att internets betydelse för studier har minskat bland de äldre eleverna och att internet bland skolbarn och ungdomar främst är viktigt för vardagslivet.

Där har ni en bråkdel av resultaten från årets rapport. Läs den i sin helhet här.

Etiketter: , , , ,

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.