Reglering av nätneutralitet i USA

I januari kunde vi rapportera att amerikansk domstol beslutat tillåta prisdifferentiering i internetaccess. Det tolkades av många som ett bakslag för nätneutralitet i USA.[1]

New York Times rapporterar nu att den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC),[2] agerar i frågan. FCC meddelade i april att man kommer föreslå nya regler för s.k. Two Tiered Internet.[3]

Därför utfärdade man en allmän elektronisk remissomgång, där man eftersöker allmänhetens synpunkter och förslag på frågan om ett öppet internet. Beslut ska fattas i maj.


[2] Federal Communications Commission

[3] Begreppet Two Tiered Internet, syftar på möjligheten för internetleverantörer som exempelvis Comcast och Verizon att tillhandahålla skilda kvaliteter av internetaccess till skilda priser, och därmed till olika kunder. Det är därmed den direkta motsatsen till ett (affärsmässigt) neutralt internet. NYT exemplifierar begreppet med att företag som Disney, Google eller Netflix får möjlighet att köpa sig förtur och prioritering i näten framför annan internet-trafik. Fenomenet kallas därfrö ibland också för kabelteve-internet, och är ju inte minst aktuellt också i den europeiska regleringen som pågår.

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.