Programmering – det nya svarta

Jag har just avslutat två intensiva dagar på SETT tillsammans med mängder av pedagoger från hela landet. Det är ett stort nöje att vara där och ta del av all den entusiasm och inspiration kring arbetet i skolan som delas i och runt föreläsningarna. 

Den tydligaste trenden som jag tog del av i år var att programmering tycks vara det nya stora när vi pratar om vilka färdigheter som alla elever behöver i sin digitala vardag. Det är härligt att höra hur föreläsare efter föreläsare betonar vikten att få en djupare digital kompetens, och hur grundläggande kunskaper i programmering kan skapa det. Att det är en färdighet/kunskap som elever redan i tidig ålder behöver och genom enkla verktyg kan ta till sig.

Kunskap

Jag tycker liksom många föreläsare påpekar att förståelse för programmering är en viktig medborgarkunskap att ha förståelse för hur de verktyg som vi omger oss med i vardagen fungerar. Det är härligt att höra att programmering som verktyg tycks ha en plats i skolans arbete. Men jag blir dock bekymrad över att det på skolmässor gärna blir ett fokus på att ”köpa” de prylar som skulle medför att eleverna lär sig programmera, eller datalogiskt tänkande.

Jag brukar skeptiskt tänka: Hur länge håller dessa ”prylar”? Vad kostar de? Och hur många gånger kommer de ”faktiskt” att användas? Förlåt mig, men jag tror inte att kunskaper kring hur programmering fungerar eller hur vi styr datorer kommer automatiskt bara för att du som pedagog måste köpa in ”rätt” prylar.

Skriva program

Jag tänker på vår allas kod-Karin (Karin Nygårds) tips om att arbeta med enkla verktyg som papper och penna för att låta eleverna skriva program eller recept till fröken, som ska gå från klassrumsdörren till tavlan. På SETT fick vi även tips av Linda Mannilla som i sin föreläsning ” Och nu ska alla bli programmerare… eller?” berättade hur man kan låta eleverna skriva ett program för att koka te, och menade att med hjälp av pilar kan små barn göra enkla program.

Vi på IIS bidrar även till att öka programmeringskunskaperna hos små barn genom vårt initiativ Barnhack, och för alla som vill arbeta med Scratch som programmeringsverktyg har Måns Jonasson gjort fantastiska instruktionsfilmer som vi på Webbstjärnan byggt två kurser kring. Vi har även en kurs med ”off-line” programmeringsövningar i, det är kursen Introducera programmering för dina elever. Allt vårt material kring barn och programmering är kostnadsfritt och öppet för alla att ta del av.

Mer på våra webbar:

Etiketter: , ,

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.