Väder sätter stopp för det öppna sensornätverket

Av Anders Frick den 28 juni, 2016

Bra beslut baseras på bra data. Det är utgångspunkten för projektet Öppna Helsingborg, som ska göra kommunens invånare mer upplysta med hjälp av öppna data. Nu har den andra fasen i förstudien för ett öppet sensornätverk genomförts – men resultatet blev inte som förväntat.

Helsingborg arbetar för öppenhet på flera fronter, vilket vi nyligen skrev om. Ett projekt inom ramen för Öppna Helsingborg är ett öppet stadstäckande nätverk av sensorer. Tanken är att samla in och publicera data om vad som händer i Helsingborg så att staden, företag och privatpersoner kan ta bättre beslut. Visionen är att det ska sättas upp ett stort antal olika mätdetektorer över hela staden och att all sensordata ska vara enkelt tillgänglig.

Helsingborg ska inte äga alla mätdetektorer, utan planen är att såväl privatpersoner som företag ska kunna koppla in sig i kommunens öppna nätverk. Ju fler sensorer desto mer värdefull blir varje datapunkt. En förstudie med ett mindre antal enheter gav insikt i hur ett större nätverk skulle kunna skapas. Prototyperna byggdes med hjälp av Arduino och kunde bland annat mäta temperatur och ljudnivå.

Det visade sig dock vara tidskrävande att kalibrera sensorerna och få dem att kommunicera på ett tillförlitligt sätt med omvärlden. Istället utvärderade man färdiga sensorenheter i form av Smart Citizen Board med inbyggda sensorer för temperatur, fuktighet, ljus, ljusnivå, koldioxid och kvävedioxid. Smart Citizen Board används bland annat redan i Barcelona, Amsterdam och Manchester och Helsingborgsgänget tycker också om dess API.

– Tyvärr visade det sig att svenskt väder och elektronik inte går ihop, även med specialgjorda skal för Citizen Board. Under testperioden så hängde sig enheterna flera gånger av okänd anledning troligtvis på grund av påverkan från väder och vind, säger Andreas Krohn, projektledare för Öppna Helsingborg.

Förutom utmaningen med vädret hade man problem med själva datan:

– Vi märkte att det var svårt att kontrollera korrektheten av den insamlade sensordatan. Överhuvudtaget så är kalibrering av sensorer och pålitlig insamling av jämförbar data är en stor utmaning. Det är dock värt att påpeka att detta var ett litet experiment för att på enklast och billigast möjliga sätt testa om vår stora vision var möjlig att implementera idag till en rimlig kostnad, säger Andreas Krohn.

Projektet med sensornätverket tar nu därför en paus i avvaktan på att priserna på komponenter går ner och marknaden för vädertåliga sensorer blir större. Redan nu sägs ett par andra svenska kommuner genomföra tester med liknande sensornätverk – och drivkraften lär inte minska:

– Som invånare hittar man inte alltid det egna engagemanget för kommunens miljöarbete, men om man ger mig chansen att få reda på detaljerad fakta om miljön på gatan utanför min bostad eller runt skolan där barnen går så uppstår helt andra motiv och drivkrafter, skriver Erik Borälv från Vinnova i ett blogginlägg.

 

FAKTA:

Sensornätverket är en del i Öppna Helsingborg, ett transparensprojekt som bland annat har New York Times som förebild. Det amerikanska mediehuset har en stor mängd öppna datakällor som alla kan använda, men 95 procent av användarna har ändå visat sig vara mediehusets interna medarbetare.

– Helsingborg har inte bara bestämt sig för att bli bäst i världen på internet – vi ska också bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internets möjligheter. Vi tänker nå dit genom ett utforskande och nyfiket förhållningssätt. Sensornätverket är inte bara en målbild, utan lika mycket en resa – genom att bedriva arbetet på det här sättet samlar vi på oss oändligt mycket viktiga lärdomar, som i sig betyder avsevärt mer för oss än vad en upphandling av ett färdigt system skulle kunna ge, säger Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborgs stad, till Internetworld.

Öppna Helsingborg är ett projekt för att göra data från av Helsingborgs stad fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data. Diskussionen med de som ska konsumera och använda Helsingborgs öppna data sker land annat genom experimentplatsen Öppna Helsingborg Labs och genom att vem som helst kan föreslå och rösta på vilken data som Helsingborg ska publicera.

Etiketter: , , ,