Tyck till om den nationella dataportalen

Av Anders Frick den 11 augusti, 2017

Nu har Riksarkivet tagit fram en utvecklingsplan för den nationella dataportalen oppnadata.se. Planen är preliminär och myndigheten vill gärna ha in synpunkter på innehållet innan planen fastställs.

Riksarkivet har numera huvudansvaret för att främja arbetet med öppna data. I uppdraget ingår att förvalta och utveckla webbplatserna oppnadata.se samt vidareutnyttjande.se. Under våren har Riksarkivet därför genomfört en kartläggning av användarbehoven kring PSI-förteckningar och öppna data samt tagit fram en utvecklingsplan för de båda webbplatserna.


UPPLYSNING: Detta inlägg är relativt tekniskt till sin natur. Om det känns överväldigande så finns det på bloggen om öppna data många andra artiklar som kan kännas mer lättlästa.


Dataportalen oppnadata.se har idag vissa begränsningar gällande funktionaliteten. Detta beror på att det underliggande systemet, CKAN (The Comprehensive Knowledge Archive Network), främst fungerar som en datakatalog för metadatabeskrivningar.

Det finns tre möjliga lösningar för att skapa tekniska möjligheter till vidareutveckling:

  • Endast CKAN
  • Innehållshanteringssytem där man implementerar CKAN
  • Innehållshanteringssystem som kallar på en specifik egenutvecklad datakatalog via API

Det är inte ännu klart vilket av alternativen som kommer att väljas.

Riksarkivet har inlett en process för att den nationella dataportalen ska kunna skörda metadata om öppna datakällor från andra dataportaler inom Sverige, vilket innebär att den europeiska dataportalen på sikt behöver skörda data endast från den nationella portalen. Detta betyder risken minskas för att skörda dubbletter samt att det kommer att skapas en gemensam sökingång på nationell nivå. Det innebär i sin tur en effektivisering av informationshanteringen och ökar möjligheterna för slutanvändare att söka, hitta och använda öppna datamängder.

Redan i höst är ett antal nya funktioner planerade att införas för oppnadata.se:

  • Möjlighet att ladda ned alla dataset på en gång
  • Ladda ned dataset på metadatanivå
  • Tydligare visning av datakategorier
  • RSS-flöde för att lättare kunna se vad som är nytt

När det gäller webbhandledningen vidareutnyttjande.se så kommer Riksarkivet att under året flytta över informationen till oppnadata.se, då det är allmän praxis i andra europeiska länder att publicera handledningar i dataportaler för öppna data.

”Det blir tydligare rent kommunikativt att ha instruktionerna på den webbsida som instruktionerna gäller istället för att ha två olika webbsidor”, skriver Riksarkivet i utvecklingsplanen.

Fokus för handledningen under hösten ligger på en inventering och uppdatering av juridiska frågor samt en rekommendation kring licensiering och beständiga identifierare. Riksarkivet överväger också att implementera en utbildning om öppna data via den europeiska dataportalen. Just utbildning har visat sig vara särskilt efterfrågat av användarna och därför kommer Riksarkivet att undersöka möjligheterna att implementera en sådan utbildning på dataportalen oppnadata.se.

Den som vill lämna synpunkter kan antingen skriva dem som en kommentar på Riksarkivets blogginlägg eller skicka e-post till vidareutnyttjande@riksarkivet.se senast den 28 augusti 2017.

Fotnot: Sedan tidigare har Riksarkivet även publicerat en preliminär rapport som visar förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar.

Etiketter: ,