Max Petzold, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst, som nu storsatsar

Max Petzold, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst, som nu storsatsar

Svensk storsatsning på öppna forskningsdata

Av Anders Frick den 18 december, 2017

Bättre infrastruktur för att ta hand om och tillgängliggöra forskarnas data – det är vad Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet just nu håller på att utarbeta. Satsningen går under namnet SND 2.0 och omfattar totalt 150 miljoner under de kommande fem åren.

Alltfler vill ha allt större tillgång till öppna forskningsdata. Öppen tillgång till vetenskapliga resultat bidrar till högkvalitativ forskning och innovation. Den ger också goda förutsättningar för medborgerligt inflytande och effektiv användning av offentliga medel.

Problemet är att önskemålen om öppen tillgång kräver välkoordinerade infrastrukturer med god förankring i forskarsamhället. Sådana infrastrukturer finns inte överallt. Forskarna är ofta hänvisade till att använda datapubliceringslösningar som inte uppfyller kraven för långsiktig tillgänglighet.

– Ekonomiska resurser, tekniska begränsningar, kompetensbrist och otydligt regelverk är bara några av de faktorer som bromsat utvecklingen. Nu vill vi ta tag i detta och därför genomför vi den här satsningen, säger Max Petzold, föreståndare för Svensk nationell datatjänst.

Huvudsyftet med SND 2.0 är bland annat att möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga discipliner.

Arbetet med att ta fram den nya infrastrukturen har påbörjats och Vetenskapsrådet beslutade redan tidigare i höstas att finansiera ett antal olika forskningsinfrastrukturer med cirka fyra miljarder kronor, bland annat just Svensk nationell datatjänst.

Svensk nationell datatjänst har sedan tidigare hand om forskningsdata inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin – men genom det nya projektet kommer ämnesområdena framöver att utökas inom bland annat teknik och konstnärlig forskning.

Tidigare utvärderingar visar att användandet av forskningsdata och tjänster från infrastrukturer ökar forskningseffektiviteten. Att forskningsdata delas leder också till ett större antal publikationer som bygger på dessa data.

Bild från SND:s nätverksträff i november. Foto: Elisabeth Strandhagen

Bild från SND:s nätverksträff i november. Foto: Elisabeth Strandhagen

– Genom en samordnad nationell infrastruktur som SND 2.0 skapas ett ekonomiskt hållbart system som motverkar fragmentisering och främjar interdisciplinär forskning och god resursfördelning, säger Max Petzold.

Svensk nationell datatjänst har skapat ett konsortium bestående av 27 lärosäten som har förbundit sig att inrätta en lokal stödfunktion för att hjälpa de forskare som ska tillgängliggöra forskningsdata.

– Ett väl utvecklat samarbete på olika nivåer behövs för att skapa ordning och reda när det gäller hantering och förmedling av data. Det garanterar också god tillgång på internationella data för forskare vid svenska universitet samt att data från forskare i Sverige blir väl synliga och kända internationellt, säger Max Petzold.

Etiketter: , , ,