Standarder för geodata blir kostnadsfria

Av Anders Frick den 13 januari, 2017

Inom kort tillgängliggör standardinseringsinstitutet SIS alla nationella standarder inom geodataområdet kostnadsfritt. Utöver det tillgängliggörs även handböcker och de mest populära internationella standarderna gratis. Det sker genom ett samarbete med Lantmäteriet.

Kommuner, ett flertal myndigheter och privata företag producerar idag egen geodata. Många följer dock inte standarder vilket gör att data från de olika aktörerna kan vara svår att kombinera. Därför har Lantmäteriet inlett ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, om att kostnadsfritt tillgängliggöra ett 50-tal standarder inom geodataområdet.

– Genom att öppna upp för bättre tillgänglighet till geodatastandarderna främjar Lantmäteriet användningen av dessa och tar samtidigt ansvar i sin roll som nationell samordnare inom geodataområdet. Åtgärden gagnar ytterst den nationella infrastrukturen för geodata, säger Anders Sandin, chef för Geodatadivisionen, Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.

Det handlar om samtliga nationella standarder och handböcker inklusive en topplista med ett 20-tal internationella standarder, mestadels ISO. Se komplett lista längre ner i detta inlägg. Standarderna och handböckerna tillgängliggörs tack vare ett nytt samarbetsavtal mellan SIS och Lantmäteriet. Med start den 1 februari kan de laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Användarna har rätt att använda materialet i den egna verksamheten, men inte återpublicera det. Avtalet mellan Lantmäteriet och SIS gäller i 12 månader, men enligt Christer Jangel, försäljningschef på SIS är ambitionen att samarbetet ska bli mer långvarigt än så.

– De standarder som ingår i avtalet är tekniska rapporter och handböcker som tagits fram inom SIS tekniska kommittéers arbetsgrupper för att underlätta för geodataaktörernas implementering av standarder. Några av dessa kommer färdigställas under året och kommer då ingå i de kostnadsfria standarderna. Genom SIS arbetsgrupper har det bland annat också tagits fram temaspecifika standarder om hydrografi, belägenhetsadresser, applikationsschema för planbestämmelser, skog och skogsbruk, väg och järnväg samt positionering. Dessa standarder styr själva informationen och underlättar kommunikationen mellan aktörerna, säger Torsten Svärd på Lantmäteriets division Geodata.

Bland de internationella standarderna som släpps senare återfinns bland annat standarder för datautbyte (infrastruktur, tjänster, register, applikationsschema), samt hur geodata beskrivs och presenteras (dataproduktspecifikation, kvalitetsbeskrivningar och kvalitetsutvärdering, metadata, objekttypskatalog).

– Tillsammans med andra samverkansprojekt underlättar standarder datautbytet genom att endast en gemensam modell för datautbyte räcker, till skillnad från idag då det kan krävas specifika format och mappningstabeller för datautbyte. Överenskomna gemensamma begrepp ska användas så alla förstår innehåll och tolkning av data. Ett exempel är Samverkan Svensk Geoprocess som underlättas om alla parter har tillgång till de flesta standarder som det hänvisas till, säger Torsten Svärd.

Att geodatastandarderna blir kostnadsfria ligger i linje med den nationella geodatastrategin, som bland annat har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige. Ett av de fyra målen i strategin lyder: ”Säkerställa att offentliga geodata kan tillgängliggöras enligt öppna nationella och internationella standarder och referenssystem och verka för att även privata geodata tillgängliggörs enligt öppna standarder”. Det handlar, kort sagt, om att geodata ska vara användbara, vilket nu kommer att underlättas.

Fotnot 1: Den 15 mars 2016 arrangeras en geodatastandardiseringsdag hos SIS i Stockholm. Klicka här för att läsa mer om dagen.

Fotnot 2: Här är hela listan över det material som tillgängliggörs den 1 februari:

SIS-TR XX:

(Publiceras 2017)

Geografisk information – Webbkartografi — Webbkarttjänster med av användaren definierade kartskikt
SIS-TR XX:

(Publiceras 2017)

Geografisk informations – Metadataprofil v. 4.0
SIS-TR XX

(Publiceras 2017)

Geografisk information – Webbkartografi — Webbkarttjänster med av producenten definierade kartskikt
SIS-TR 14:2012 Geografisk information – Metadata på svenska
SIS-TR 22:2008 Geografisk information – Ytvattensystem – Handbok (Ny utgåva 2016)
SIS-TR 22:2008Eng Geografisk information – Ytvattensystem – Handbok (Ny utgåva 2016)
SIS-TR 23:2009 Geografisk information – Utvecklingsmetodik
SIS-TR 24:2009 Geografisk information – Applikationsschema och GML-kodning
SIS-TR 25:2009 Geografisk information – Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter
SIS-TR 28:2009 Geografisk information – Identifierare för geodata
SIS-TR 33:2010 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Handbok (Ny utgåva 2017)
SIS-TR 40:2015 Geografisk information – Tekniskt ramverk – Handbok för dataproduktspecifikation
SIS-TS 637010:2014 Geografisk information – Kommuners dataleveranser efter beslut enligt plan- och bygglagen
SS 637003:2015 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer
SS 637004:2009 Geografisk information – Väg- och järnvägsnät – Applikationsschema
SS 637006:2006 Geografisk information – Typoberoende representation av geografiska företeelser
SS 637006:2006 Eng Geographic information – Generic representation of geographic phenomena
SS 637007:2006 Geografisk information – Representation av förändringar i datamängder
SS 637007:2006 Eng Geographic information – Representation of changes in datasets
SS 637008:2015 Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema
SS 637008:2015 Eng (Publiceras 2016) Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema
SS 637009:2016 Geografisk information – Data om skog och brukande av skog
SS 637040:2016 Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser
Etiketter: , , ,