Riksarkivets uppdrag kring öppna data avslutas i förtid

Av Anders Frick den 23 december, 2017

Riksarkivets regeringsuppdrag kring öppna data avslutas i förtid och ansvaret flyttas istället över till den nya digitaliseringsmyndigheten i samband med att myndigheten startar i september.

Det var förra sommaren som Riksarkivet fick uppdraget från regeringen att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Uppdraget skulle sträcka sig fram till den 31 december 2018, men nu står det klart att den nya digitaliseringsmyndigheten övertar ansvaret redan den 1 september 2018.

Samtidigt förkortas tiden för när Riksarkivet ska slutredovisa sina insatser, från den 31 januari 2019 till den 31 oktober 2018. Regeringsbeslutet går i sin helhet att ta del av här.

– Riksarkivet har i delrapporten från regeringsuppdraget pekat på behov av långsiktig samordning av öppna data i den offentliga förvaltningen och välkomnar beslutet att uppdraget nu permanentas vid den nya myndigheten. Vi kommer att stötta utredningen i att skapa goda förutsättningar för den nya myndigheten att börja arbeta med dessa frågor redan från första dagen, säger Sanja Halling, projektledare för öppna data på Riksarkivet.

Digitaliseringsmyndigheten får ansvar för det arbete kring öppna data som Riksarkivet nu ansvarar för, vilket bland annat är att:

  • samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar
  • stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se
  • ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

– Det verkar som om att regeringen vill att den nya myndigheten ska ha högt tempo från dag 1. Intressant, och utmanande, säger Björn Hagström, oberoende konsult som arbetade för E-delegationen med vidareutnyttjande.se, en webbplats som Riksarkivet senare fick ansvaret för.

Riksarkivet har dock inte precis legat på latsidan: En ny dataportal, steg-för-steg-guide, beständiga identifierare och kopplingar till andra dataportaler är några av de höjdpunkter från 2017 som Riksarkivet själva lyfter fram. Dessutom håller man även på att översätta en webbkurs om öppna data till svenska.Foto: Sanja Halling presenterar Riksarkivet på en konferens i företaget Dokumentinfos regi. Foto av @frick (CC BY)

– Öppna data handlar om långsiktig användbarhet. Inom Riksarkivets arbete med föreskrifter, råd till myndigheterna och tillsyn kommer vi att fortsätta stödja en god grundläggande strukturering av informationen som förutsättning för öppna data, säger Sanja Halling.

 

Etiketter: , , ,