Riksarkivet får huvudansvaret för öppna data

Av Anders Frick den 29 juni, 2016

Det blir Riksarkivet som får huvudansvaret för att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen. Riksarkivet ska särskilt samarbeta med Lantmäteriet i främjandearbetet gentemot myndigheter.

Hittills har det inte funnits någon huvudman för arbetet med öppna data på myndighetsnivå i Sverige, vilket bland att går att läsa om i omvärldsanalysen från Internetstiftelsen i Sverige. Vinnova har dragit ett stort lass på flera fronter, bland annat med portalen öppnadata.se, vars ansvar i och med regeringsbeslutet övergår till Riksarkivet.

I Regeringens beslut står att Riksarkivet ska:

  • samla och publicera den information som statliga myndigheter ska publicera enligt 11 § andra stycket PSI-lagen (2010:566),
  • stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer,
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016,
  • ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

– Frågorna ligger väl i linje med vårt huvuduppdrag som innebär att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning, säger vikarierande riksarkivarie Karin Åström Iko i en pressrelease från Riksarkivet.

Lantmäteriets roll i det hela är att bistå Riksarkivet i arbetet, särskilt när det gäller vidareutnyttjande.se samt i det främjande arbetet gentemot myndigheter.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018 och finansieras initialt med 3,5 miljoner kronor för år 2016.

– Anslagen som finansierar detta tas bara ett år i taget men avsikten utgångspunkten är att uppdraget ska finansieras med 3,5 miljoner kronor per år så länge uppdraget fortgår. Ytterligare beslut om resurser kommer beredas nästa år och i början av 2018, säger Karina Aldén, kansliråd vid Finansdepartementet.

Etiketter: , ,