Ardalan Shekarabi, DN Debatt

Regeringen kraftsamlar för öppna data

Av Anders Frick den 15 maj, 2017

Tillväxtverket och Statskontoret får nya uppdrag som ska stärka Sveriges position inom öppna data. Det meddelade idag regeringen genom civilminister Ardalan Shekarabi.

Sverige har halkat efter i arbetet med öppna data. Detta faktum fick inleda en debattartikel i Dagens Nyheter där civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade flera nya – och en gammal – satsningar på öppna data.

”Inom EU betraktas vi inte längre som en av de ledande länderna inom öppna data och Riksrevisionen pekar på att det finns en hittills outnyttjad samhällsekonomisk potential i öppna data. Så kan vi inte ha det längre. Sverige ska vara ledande i digitaliseringsfrågor eftersom det har en direkt inverkan på jobben och ekonomin i vårt land”, skriver Ardalan Shekarabi.

Han presenterar vidare fyra punkter med antal insatser som ska förbättra möjligheterna att förädla offentliga data. Dessa är:

  • Öka tillgängliggörandet av öppna data. I dagsläget finns stora mängder data som kan tillgängliggöras och matchas med rätt användare. För att snabba på tillgängliggörandet får Statskontoret i uppdrag att kartlägga hinder för vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget kompletterar det uppdrag som Riksarkivet har fått att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Genom dessa uppdrag sänks trösklarna för myndigheter att publicera och för enskilda att hitta öppna data.
  • Öka vidareutnyttjande av öppna data. Nyttan med öppna data uppstår först när någon kan och vill använda den. Tillväxtverket får därför i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation, vilket i sin tur ska öka vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget innefattar bland annat att utveckla en plattform för utmaningsdriven innovation som offentliga aktörer kan använda sig av för att lösa problem utan att specificera hur problemet ska lösas.
  • Gör grunddata till basen i den datadrivna förvaltningen. Det finns stora effektivitetsvinster med att ha en nationell digital infrastruktur. En sådan underlättar för myndigheter, kommuner och landsting att fokusera på sin kärnverksamhet. I budgetpropositionen för 2017 beslutade regeringen att vissa nationella digitala tjänster och utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter ska finansieras centralt. Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att den 31 maj lämna förslag till en finanseringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting.
  • Främja datadriven innovation. Regeringen måste kunna säkerställa att myndigheterna har de digitala förmågor som krävs för att driva utvecklingen med digitaliseringen av verksamheten framåt. Regeringen ger OECD i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag på hur Sverige kan öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor.

Uppdraget som Ekonomistyrningsverket fått har vi sedan tidigare redan skrivit om, men i övrigt är det alltså framförallt två rejäla nyheter som presenteras; Att Statskontoret får i uppdrag att kartlägga hinder för vidareutnyttjande, samt att Tillväxtverket ska utveckla en plattform för utmaningsdriven innovation. Tillväxtverkets uppdrag är ett pilotprojekt under 2017 och 2018 med en budget på 4,5 miljoner kronor. Arbetet ska genomföras i samarbete med RiksarkivetVinnova och Upphandlingsmyndigheten.

”Det är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och öppnar upp för mer öppen och datadriven innovation i samverkan med akademi och näringsliv. Ett smartare Sverige byggs inte av sig självt”, skriver Ardalan Shekarabi.

Satsningen fick flera svenska medier att uppmärksamma öppna data. Bland annat skriver Breakit, Omni, Offentliga affärer, Publikt, Industrinyheter och Handelskammartidningen om saken.

Fotnot: Vi har sökt civilministern och tjänstemän på hans stab för ytterligare kommentarer kring satsningen och kommer att uppdatera denna text så fort kontakt uppstår.

Etiketter: , , , , ,