Öppna data mot nätbedrägeri

Av Anders Frick den 22 juni, 2017

Öppna datakällor ska hjälpa till att hindra bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet på nätet. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) startar nu ett datadrivet labb inom området preventionssamverkan, med målet att förebygga missbruk samt skydda företag och invånare i Sverige.

– Tio procent av alla aktiebolag som försatts i konkurs har använts för ekonomisk brottslighet och av alla bedrägeriet som anmäldes till polisen under 2016 var 90 procent relaterade till Internet. Nu ska vi utveckla metodik, verktyg och datamängder som går att använda i arbetet mot brottsligheten, säger Rickard Dahlstrand, som tillsammans med IIS abuseansvarige Peter Forsman håller i satsningen på det datadrivna labbet.

Med hjälp av olika öppna datakällor kan relationer mellan juridiska personer studeras och användas för att förebygga problem. Förutom IIS är aktörer såsom Bisnode, Skatteverket, Läkemedelsverket och Förenade bolag också med och stöder satsningen. Alla detaljer kring satsningen är dock inte ännu helt klara.

De flesta typer av ekonomisk brottslighet innehåller även någon typ av bedrägeri, där en part lurar en annan, vilket gör att den lurade parten först behöver komma till insikt att den blivit lurad för att detta ska uppdagas. Det gör att ekonomisk brottslighet många gånger kan förbli oupptäckt och än mindre anmälas till brottsbekämpningen. Olika typer av ekonomisk brottslighet utreds också av olika myndigheter var för sig och sällan i övergripande samverkan. Detta får till följd att stora kriminella grupperingar parallellt kan syssla med alla typer av ekonomisk brottslighet – men när ett brott väl utreds, så är det väl avgränsat från de kringliggande för- och efterbrotten.

– Vår ambition med det datadrivna labbet är att skapa helt nya förutsättningar för både preventionsarbete och metodutveckling för att motverka dessa grupperingar. Vi hoppas också kunna komma fram till givande resultat bland annat för att säkra bevis, säger Rickard Dahlstrand, som även håller i området öppna data på IIS.

De medverkande i projektet skall tillsammans kunna utveckla bland annat metodik och verktyg för att kunna göra riskbedömningar, underrättelser, preventionsarbeten och kartläggningar av olika slag.

Satsningen är initialt ett år lång och arbetet drar igång inom kort. Innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 1,6 miljoner kronor.

Fotnot: Förutom IIS labb satsar Vinnova medel, totalt åtta miljoner kronor, på ett antal andra datadrivna labb, nämligen projekten datadriven innovation för stadens besök och upplevelse, miljöhänsyn i den fysiska samhällsbyggnadsprocessen, samt svenska utbildningsdata. Läs mer i Vinnovas pressmeddelande.

Etiketter: , , ,