Ny digitaliseringsmyndighet med ansvar för öppna data

Av Anders Frick den 20 september, 2017

En ny myndighet som får ansvar för Sveriges digitalisering och öppna data - men bakslag för Lantmäteriets satsning på öppna geodata. Det var två av nyheterna som presenterades i dagens budgetproposition.

Årets upplaga av den nådiga luntan vägde 10,5 kg, jämfört med 9,7 kg förra året. De 3906 sidorna finns självklart också att läsa online och innehåller flera digitaliseringsrelaterade förslag.

Sverige ska få en ny myndighet med ansvar för landets digitalisering. Namnet på myndigheten blir Digitaliseringsmyndigheten och ska säkerställa styrning, säkerhet och effektivitet i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Detta är något som flera aktörer – även regionalahar efterfrågat, och välkomnar. Den exakta ordalydelsen i propositionen är:

”Anslaget 1:18 Digitaliseringsmyndigheten (tidigare anslaget 2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 22 Kommunikationer), som uppgår till 53 miljoner kronor, flyttas fr.o.m. 2018 till utgiftsområdet. Anslaget föreslås ökas med 102,2 miljoner kronor 2018 för att finansiera en nyinrättad myndighet som kommer ha till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen, den nationella digitala infrastrukturen och satsningen på öppna data.”

Vilka aktörer som ska driva den nya digitaliseringsmyndigheten är ännu oklart, men Ekonomistyrningsverket lyfte i våras fram sig själva och hänvisade till delbetänkandet från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning.

Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Clas Olsson kommenterar dagens budgetproposition om att inrätta en separat myndighet såhär:

– Det här ett bra beslut och egentligen i linje med det ESV tyckt hela tiden. Det bästa är att inrätta en ny myndighet. Men om uppdraget skulle hamna på en befintlig myndighet tyckte vi att ESV var det bästa alternativet, säger Clas Olsson.

För tillfället är det Riksarkivet som har högsta ansvaret för öppna data – ett uppdrag som regeringen gav förra sommaren.

Den nya myndigheten får alltså ansvaret för öppna data, och en kraftsamling för öppna data är något som regeringen tidigare har uttalat sitt stöd för, bland annat genom de satsningar som civilminister Ardalan Shekarabi presenterade i våras.

Initialt finns det dock minst en väsentlig satsning på öppna data som lyser med sin frånvaro i budgetpropositionen. Det handlar om Lantmäteriet, som är en av de myndigheter som verkar för att släppa mer öppna data. Myndigheten har bland annat släppt historiska flygbilder som öppna data och nyligen förenklade myndigheten sin licensmodell genom att gå över till CC0 för sina öppna geodata. Bobo Tideström, sa i en artikel förra månaden att hade hoppades på extra tilldelning i dagens budget – men så blev det alltså inte.

– Det vi har gjort är att redovisa nyttorna av öppna geodata samt äskat pengar för att kunna realisera det hela. I budgeten, precis som förra året, så skriver regeringen att de lovar återkomma under 2018 angående modeller och en långsiktig finansiering av bland annat öppna geodata, säger Bobo Tideström, och konstaterar i en IDG-artikel att det inte blir något tårtfirande idag.

Bobo Tideström tillägger att det för en total anslagsfinansiering av både geografisk och fastighetsinformation krävs ca 330 miljoner kronor årligen för Lantmäteriet, och påpekar att avgiftsfritt registerutbyte mellan myndigheter redan idag finns och att Ekonomistyrningsverket dessutom har lämnat in en rapport angående motsvarande lösning för kommunerna.

Fotnot: Hela budgetpropositionen i 30 delar finns att läsa här.

Etiketter: , , , ,