Therese Karger-Lerchl från Open Data Institute, en av många talare på Nordic Open Data Forum 2017

Therese Karger-Lerchl från Open Data Institute, en av många talare på Nordic Open Data Forum 2017

Nordiskt forum om öppna data – en viktig startpunkt

Av Anders Frick den 23 november, 2017

Nordic Open Data Forum lockade deltagare från alla de nordiska länderna och blev en startpunkt för närmare samarbete. Under två dagar hölls intensiva diskussioner, workshops och föreläsningar om öppna data. Omkring 80 deltagare var med och de kom från Island i väst till Finland i öst, Danmark i syd och Norge i nord.

Denna artikel består av två delar; dag 1 och – inte minst – dag 2! 

This article is also available in English – click here!

– Det har tidigare inte funnits någon lämplig gemensam nordisk arena för öppna data, men nu har vi etablerat detta forum. Riktigt kul att flera av diskussionerna under dagarna faktiskt också utmynnade i konkreta samarbeten, säger Rickard Dahlstrand, projektledare för öppna data vid Internetstiftelsen i Sverige som arrangerade Nordic Open Data Forum.

Första dagen inleddes med en knytkonferens, där ett tiotal personer berättade om allt från forskarnätverk, väderdata och datajournalistik till GDPR, informationsmiljöer och vikten av att implementera Open Data Charter i Norden.

Kristofer Sjöholm avslöjade att han tar tjänstledigt från sin konsultroll på Sweco för att leda SVT:s datasatsning kring nästa års val, något som även den forna kollegan Helena Bengtsson gör. Han har tidigare förespråkat mer dataaktivism och vurmar särskilt för Open Data Charter. Under sin presentation diskuterade han med publiken om varför det verkar vara så svårt att implementera detta ramverk. ”För krångligt” och ”Vi har inte tillräckliga kunskaper” var några av de spontana svaren från publiken.

Konsulten Björn Hagström, som tidigare arbetade för E-delegationen, har den senaste tiden arbetat med Kronofogden för att få myndigheten att komma på banan när det gäller öppna data. Målet var inte specifikt att publicera öppna data, utan snarare att ta fram en process för det framtida arbetet. Bland annat internutbildade han personalen på Kronofogdemyndigheten och fick då samtidigt en massa bra frågor i retur, vilket gjorde att han samtidigt fick bättre uppfattning om verksamhetens förståelse för transparensarbete. Här är resultatet i form av processdokument, anvisningar och handlingsplan.

Fredric Landqvist från Göteborg presenterade stadens arbete med informationssystem, pratade om klassificeringar, standarder, kärnattribut, informationssystem och silos. Dessutom lyfte han särskilt fram sitt favoritord – interoperabilitet – på alla nivåer.

Det bedrivs för lite forskning om öppna data i Sverige. Det menar tre forskare som i våras drog igång ett forskarnätverk för att öka mängden forskning, men också den allmänna kunskapen, om öppna data i Sverige. Nätverkets initiativtagare Karin Ahlin, Jonathan Crusoe och Josefin Lassinantti presenterade vikten av att studera öppna data som ett ekosystem av olika aktörer. Utgångspunkten är befintliga samhällsutmaningar såsom hållbar utveckling.

Angela Yong från SMHI var tidigare projektledare för Hack for Sweden – Sveriges största myndighetshackaton med fokus på öppna data. Numera arbetar hon som innovationsledare och coach på SMHI. På Nordic Open Data Forum berättade hon om öppna väderdata och vikten av att dra nytta av tredjepartsaktörer i innovationsprocessen.

The Six City Strategy handlar om Finlands sex största städer som har gått samman i ett projekt med målet att tackla urbana utmaningar genom att göra städerna ”smartare”, bland annat med hjälp av öppna data och öppen innovation. Anu-Maria Laitinen från Tampere i Finland berättar mer i denna videointervju:

Serdar Temiz från KTH och Open Knowledge Foundation introducerade Open Knowledge Awards, en tävling som bland annat ger pris till bästa transparensinitiativ, bästa datajournalistiska insats och bästa initiativ kring öppen forskning. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma hur samhället bättre kan dra nytta av kunskap i öppen form. Finalen hålls den 13 december.

Under dagen utsågs även årets Trafiklabhjälte i form av Thomas Tydal från företaget Railit. Han har, enkelt förklarat, utvecklat system som gör att tågen både kommer och går i tid. Läs mer här om den programmerande lokföraren – och se filmklippet där han själv förklarar mer vad det handlar om:

Tryggvi Björgvinsson arbetar på Hagstofa Íslands, den isländska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån. Han brinner för öppna data, är med i öppenhetsföreningen Félag um stafrænt frelsi á Íslandi och har nyligen skrivit boken The Art of Data Usability (som för övrigt kan köpas här med 40% rabatt genom koden ctwind17). Boken handlar om användbarhet av data genom kvalitet. Se filmklippet här:

Hack for Sweden kommer framöver att arrangeras av Arbetsförmedlingen. En förändring är att detta populära myndighetshackaton ska bli mer utmaningsdrivet. Kommande upplaga arrangeras den 13-15 april 2018 på Norrsken House i Stockholm. Hör och se här Anders Granström från Arbetsförmedlingen introducera Hack for Sweden 2018:

Miska Knapek lyfte fram det tyska luftkvalitetsdataprojektet luftdaten.info. Till en kostnad om ungefär 250 kronor kan vem som helst bygga sig en mätstation. Idag finns över 700 mätstationer, de flesta i Tyskland. Just i Tyskland har det uppstått en politisk diskussion kring luftföroreningar just tack vare att luftdaten-projektet fått medial uppmärksamhet. Därför har nu luftföroreningar hamnat högre upp på den politiska agendan i Tyskland.

Antti ”Jogi” Poikola – ambassadör för konceptet MyData visade upp utskrifter med positioneringsdata som han fått sig tillskickat från sin mobiltelefonoperatör. Han pratade om MyData som en modell för användarcentrerade data. Istället för att företagens behov ska bestämma vad som händer med den data som företagen samlat in om en, så ska användaren sättas i fokus. Det är alltså användaren själv som ska bestämma hur ens data används, delas eller säljs vidare till tredjepartsaktörer. Vi har tidigare intervjuat Antti om MyData, som då sa såhär:

Utöver ovan nämnda så presenterade även representanter från bland annat Sambruk och Trafiklab intressanta insikter om olika ämnen relaterade till öppna data.

Efter lunch med stort mingelinslag hölls nio parallella workshops. En av dem var väldigt praktiskt inriktad och gick ut på att deltagarna skulle bygga sig varsin luftpartikelmätare, som senare kommer att bidra med öppna data kring luftföroreningar i mätarinnehavarens närområde på webbplatserna luftdata.se och luftdaten.info. Hör Hannes Ebner från MetaSolutions berätta mer i följande filmklipp:

Här är hela listan med alla dagens workshops och dess workshopledare:

– Open Mobility Data in the Nordics (Elias Arnestrand – Zeto, Daniel Rudmark – RISE Viktoria, Per-Erik Holmberg RISE Viktoria)
– The Six City Open Data tactics (Anu-Maria Laitinen, City of Tampere)
– Usable Open Data (Tryggvi Björgvinsson, Félag um stafrænt frelsi á Íslandi)
– Hack for Sweden 2.0 (Jonas Södergren och Anders Granström, Arbetsförmedlingen)
– 
Open Data Ecosystem Growth (Josefin Lassinantti, Jonathan Crusoe)
– 
MyData – applying the ”open” principles to personal data (Antti ‘Jogi’ Poikola, Aalto University and Open Knowledge Finland)
– 
Open weather data (Angela Yong – SMHI, Peter Lindgren – Visiarc)
– 
Measure air quality at home (Hannes Ebner, Matthias Palmér, MetaSolutions AB)
– 
Open Data Journalism (Kristofer Sjöholm, Sweco, and Tarjei Leer-Salvesen, innsyn.no)
– Open Data Measurements (Karin Ahlin, Ana Brandusescu)

OBS! Artikeln är inte ännu slut – bläddra ner lite till på denna sida för att också läsa om dag 2.

Dag 2 – med bredare utblick

Den andra dagen av Nordic Open Data Forum gick av stapeln på Stockholm Waterfront Congress Centre, i samband med konferensen Internetdagarna. Tack vare samarbetet fick alla nordiska öppna data-vänner möjlighet att höra keynotetalare såsom Sue Gardner, Kentaro Toyama och Primavera de Fillippi.

Först ut av Nordic Open Data Forums egna keynotetalare var Therese Karger-Lerchl från Open Data Institute. Hon berättade bland annat om hur Ukraina har ställt om till att använda ett öppet system för upphandling. Läs mer här om projektet ProZorro, som numera heter Open Procurement.

Therese Karger-Lerchl sa att man ofta säger att ”data is the new oil” men att hon inte själv gillar uttrycket. Bättre är att jämföra data med infrastruktur; Data är de nya vägarna. Vägar hjälper oss att navigera till en plats, data hjälper oss att navigera till ett beslut. Alla data behöver dock inte vara öppna – särskilt persondata kan vara hur stängd som helst, så länge som användaren själv kan överföra den till nästa aktör, exempelvis i en sjukvårdssituation.

– Vi bör sluta se öppna data som ett mål i sig självt. Det handlar inte bara om att tillgängliggöra data utan snarare att vi främst behöver tänka efter vilka problem som datamängderna ska lösa, säger Therese Karger-Lerchl.

Se hela inslaget med Therese här.

Tarjei Leer-Salvesen gav sedan den väldigt fascinerande historien om hur man skapade innsyn.no – Norges största privata samling av sökbara offentliga dokument. Kort förklarat så beror det på att den lokala kommunen Kristiansand började skanna in utskrifter vilket gjorde att sökmöjligheterna försvann och journalisterna fick allt svårare att göra ett bra jobb. Då tog Tarjei Leer-Salvesen saken i egna händer och skapade det som idag har blivit landets största privata samling av sökbara offentliga dokument.

Tarjei Leer-Salvesen jämför offentlighetsloven med alkohol(!) och menar att ju mer lättillgängligt och ju större tillgången desto mer vill du ha. I Norge sker årligen omkring 400.000 förfrågningar om utdrag ur de offentliga registren med hänvisning till offentlighetsprincipen – en siffra som enligt Tarjei är omkring tio gånger så stor som i en del andra, större, Europeiska länder.

Vi har tidigare skrivit om Tarjei och insynn.no har nu omkring tio miljoner sökbara dokument. Läs gärna artikeln eller kolla in filmklippet här.

Sista talaren före lunch var Juho Kokkola från Industryhack som gav intressanta insikter i hur man på ett nyskapande sätt kan skapa innovation i klassiska industrier. Han berättar bland annat om en tävling där vinnaren ”Helper” rekommenderar optimala rutter för snöröjning och annan väghållning av Helsingfors vägnätverk i vintertid. Industryhack sätter fart på innovationen i klassiska industriföretag genom att låta utvecklare och entreprenörer lösa utmaningar som det aktuella företaget har. Läs gärna artikeln med fler exempel – eller se det filmade inslaget här.

Dagens moderator var Cathrine Lippert från Teknologisk Institut i Danmark och hon samlade sedan de tre föreläsarna till en gemensam paneldiskussion.

Därefter tog Ana Brandusescu från World Wide Web Foundation över scenen. Hon är forsknings- och policyexpert på organisationen och lyfte fram flera problem. De nordiska länderna ligger för närvarande långt ner i Open Data Barometer, den årliga ranking som organisationen genomför. Ana Brandusescu sa att det visserligen finns specifika nordiska problem, men att flera utmaningar snarast är globala. Ana förordar även Open Data Charter, stadgar som bland annat erbjuder ett gemensamt ramverk, underlättar implementering av öppna dataprojekt och hjälper till att skapa praktisk implementering av teoretiska principer.

Ana tipsade även hur de nordiska länderna skulle kunna göra för att framöver hamna högre upp på rankinglistorna, nämligen genom att arbeta mer med policys, vara med aktiva med diskussionsmöten, webbinarium och liknande. Kort sagt så krävs det större deltagande från ansvariga myndigheter.

Sista huvudtalaren för dagen var Antti ‘Jogi’ Poikola från Aalto University and Open Knowledge Finland. Han berättade om huvuddragen för konceptet MyData, som sätter användaren i centrum när det gäller kontrollen över den data som företag samlar och tillhandahåller. Dessutom släppte han en nyhet – nämligen att det nu kommer att startas en hubb för MyData i Sverige!

Efter detta följde en snabbrepris med resultaten från första dagens workshops.

Deltagarna i Open Mobility Data in the Nordics kom exempelvis fram till att man framöver kommer att träffas två gånger per år och initiera gemensamt erfarenhetsutbyte mellan dessa möten. Efter årsskiftet kommer en roadmap att tas fram, och på sikt så kanske, kanske, det kommer att bli möjligt att också utbyta konkreta data över de nordiska landsgränserna.

Workshoppen där deltagarna byggde sin egen luftkvalitetsmätare resulterade i en ny webbplats, luftdata.se, där ett tiotal nya svenska mätstationer inom kort kommer att visualiseras.

Erik Borälv från Vinnova avslutade dagen med att påminna om vad data egentligen är, nämligen vår tids infrastruktur.

Här är hela spellistan med filmerna från dagen.

Klicka här för att se alla bilder från Nordic Open Data Forum!

Etiketter: , , ,