Thomas Tydal - årets Trafiklabhjälte 2017

Thomas Tydal - årets Trafiklabhjälte 2017

Lokförare som kodar - årets hjälte

Av Anders Frick den 21 november, 2017

Han är lokförare och har utvecklat system som får tågen att komma och gå i tid. Thomas Tydal från företaget Railit har nu utsetts till årets Trafiklabhjälte 2017, vilket gjordes i samband med Nordic Open Data Forum.

Redan som liten var Thomas Tydal intresserad av datorer – och tåg. Han utbildade sig till lokförare och kom redan i början av 2000-talet på idén att ta fram ett informationssystem som håller koll på tågens position samt underlätta interaktionen mellan lokförare och trafikledning.

Systemet var SMS-baserat och när smarta telefoner blev populära så vidareutvecklade han systemet genom att skapa en mobilapp, kallad ”TrAppen”. Förutom att appen har koll på körplan och tågorder samt diverse andra uppgifter så hjälper den även lokföraren att köra mer miljövänligt. Den ger rekommendationer för lämplig hastighet som tåget bör hålla för att komma fram i rätt tid – helt enkelt ”eco-driving” för tåg.

Systemet håller alltså koll på var tågen finns. Detta är extra användbart vid exempelvis tågdepåer. Norra Europas största tågdepå finns i Hagalund utanför Solna och för tåg som ska sättas i trafik där var punktligheten tidigare 85%. Många tåg som utgick från Stockholm var ofta 5-20 minuter försenade redan från början, på grund av att man inte hittade tågen i Hagalund, alternativt att tågen inte var klara i tid eller att man upptäckte problem försent. Ett tåg som redan är försenat förlorar sin prioritet och blir därmed ytterligare försenad längs med vägen. Efter att Thomas system infördes så har punktligheten numera blivit 95% i Hagalund.

Förutom att arbeta som programmerare och lärare för nya lokförare så kör Thomas Tydal även tåg själv, varannan helg. Detta ger honom ytterligare insikter i vardagen för lokförare och tågklarerare.

– Det är oerhört värdefullt att vara ute på fältet, för varje gång så får jag nya insikter som gör att jag kan förbättra systemen ytterligare, säger Thomas Tydal.

Vi skrev om Thomas redan tidigare i år, i samband med Trainhack – ett hackaton på tåg. Då gav Thomas en kort introduktion till systemet. Nu finns en längre filmsnutt där pristagaren ger fler detaljer kring hur systemet fungerar:

Årets Trafiklabhjälte instiftades 2015 och tilldelas personer som bidragit till utvecklingen av digitala tjänster inom kollektivtrafiken byggda på öppna data eller öppna API:er från Trafiklab. Förra året vann samåkningsrörelsen Skjutsgruppen med grundaren Mattias Jägerskog i spetsen. Öppna data är en nödvändighet för att Thomas Tydals lösningar ska fungera bra.

– Jag har använt öppna data länge, men tidigare var öppna data oftast lika med pdf-filer med statisk information. Det optimala är API:er, likt de som Trafiklab tillhandahåller, säger Thomas Tydal.

Hittills är det alltså personalen som kunnat dra nytta av Thomas Tydals lösningar – men nu arbetar han på ett system som framöver även ska komma slutanvändare – det vill säga passagerare – till nytta.

Den kompletta motiveringen för årets trafiklabhjälte 2017 lyder:

Thomas Tydal har genom ett engagerat arbete under lång tid bidragit till digitaliseringen av det svenska järnvägssystemet. Med ena benet i lokföraryrket och det andra i programmering har Thomas Tydal skapat nya kreativa och datadrivna lösningar på utmaningar för de som arbetar ombord på tåg i Sverige. Thomas Tydals verktyg bidrar dagligen till att lokförare och personal ombord får ett bra digitalt stöd i sitt arbete, och det möjliggör även att personalen på svenska tåg bättre kan informera resenärer ombord och till att de som sköter depåer och uppställningsspår kan minimera risken för störningar i järnvägssystemet. Thomas har genom sitt arbete utmanat branschens aktörer och genom konstruktiva förslag drivit utvecklingen framåt. Thomas arbete visar på kraften i en datadriven approach för att hantera stora samhällsutmaningar.”

Fotnot: I juryn för utmärkelsen ingick Carin Carelind (Östgötatrafiken), Daniel Rudmark (Viktoria Swedish ICT), Sara Rhudin (Sveriges Kommuner och Landsting), Rickard Dahlstrand (Internetstiftelsen), Lars-Olof Hjärp (Trafikverket) samt Johan Berg (Årets Trafiklabhjälte 2015). 

 

Etiketter: , ,