Drottningholm i historisk skepnad när Lantmäteriet släpper ortofoton som öppna data.

Historiska flygbilder blir öppna data

Av Anders Frick den 26 juli, 2017

Lantmäteriet har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet. Nu digitaliseras de högupplösta flygbildsnegativen och blir till skalriktiga ortofoton, som inom kort kommer att släppas som öppna data.

I Lantmäteriets flygbildsarkiv finns 1,2 miljoner negativ samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. Myndigheten arbetar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala historiska ortofoton över hela landet.

Med start den 1 september tillhandahålls historiska ortofoton utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. Produkten tillhör då Lantmäteriets öppna data.

Målsättningen är att skapa ett rikstäckande lager av ortofoton för olika referensår, till exempel 1960. Att just 1960 är relevant beror på att det är året för det äldsta bildmaterial där det har varit möjligt att uppnå en rikstäckning, dock med viss komplettering av bilder från tidigare och senare årtal.

Historiska flygbilder och ortofoton används idag främst av andra myndigheter – särskilt kommuner och landsting. Då handlar det ofta om att lokalisera tidigare industrimark, gamla soptippar och bensinstationer. Det blir lättare att bedöma risken att föroreningar frigörs vid exempelvis översvämningar. Informationen används också vid bygglovsärenden, eller när grävning eller muddring planeras.

– Ett bra exempel på nytta finns i Motala kommun. Olja började plötsligt läcka ut i Vättern och med hjälp av bilderna kunde man identifiera källan genom att spåra möjliga flödesvägar via ett gammalt igengrävt dike som gjort att oljan tagit helt oanade vägar berättar Bibbi Fyrberg, produktchef för bild och höjdinformation på Lantmäteriets geodatadivision, i en pressrelease.

Kartintresserad allmänhet är också en viktig användargrupp. Att släppa bilderna som öppna data har även en stor fördel också internt:

– De har ett brett användningsområde även här på Lantmäteriet, eftersom de går att mäta i och använda tillsammans med andra dataskikt. Det är till hjälp för fastighetsbildning eftersom det går att hitta till exempel gamla fastighetsindelningar, säger Bibbi Fyrberg.

Målet för Lantmäteriet är att fram till år 2028 digitalisera den kvarvarande delen av bildarkivet i en takt ungefär 70 000 bilder per år samt ta fram tre till fyra rikstäckningar av ortofoton.

Fotnot: Redan idag har Lantmäteriet en demotjänst där det går att se hur landskapet förändras över tid, men i dagsläget innehåller den en begränsad mängd jämförande kartor för Stockholm, Göteborg, Skåne, Sälen och brandområdet utanför Sala.

Etiketter: ,