Hemnet placerar skolor med öppna data

Av Anders Frick den 3 maj, 2017

Hur långt ett hus eller en lägenhet ligger från skolor i närheten – det kommer framöver att kunna ses på Hemnet. Detta tack vare en ny specifikation med öppna data som bas.

Bostadstjänsten Hemnet har tagit fram en specifikation för hur skolinformation kan publiceras som öppna data. Detta har gjorts i samarbete med företaget MetaSolutions som bland annat arbetar med molntjänster för öppna data. Med hjälp av en guide i pdf-format kan kommuner eller andra skolaktörer lätt tillgängliggöra skolinformation som öppna data.

Specifikationen finns på länkadedata.se och i datamodellen motsvarar varje rad en skola medan varje kolumn motsvarar en egenskap för denna skola. Där går att mata in allt från namn och position på skolan till öppettider och hur många elever som skolan kan ta emot.

– Hur man bor har stor betydelse för de flesta och det är inte bara storlek och skick utan också närhet till exempelvis skolor som avgör. Därför har vi skapat en specifikation för hur kommunerna kan publicera skoldata på ett enhetligt sätt. Fram till idag har det saknats data som får med alla skolor från förskolor till gymnasium på ett enhetligt sätt, och detta är något som efterfrågats av kommuner runt om i landet, säger Eric Hjelmestam, VD för MetaSolutions.

Lunds kommun är först ut med att publicera sin data enligt specifikationen. Britta Duve Hansen, IT­strateg i Lunds kommun, har ansvarat för Lunds kommuns skoldata som nu finns på öppnadata.se.

– Faktum är att det är tack vare Karlskrona kommun som specifikationen blev till. Karlskrona gjorde oss uppmärksamma på att Hemnet hade liknande tankar, säger Eric Hjelmestam.

Han berättar att företaget såg skoldata som en enkel datamängd att börja med, men att det även finns en stor mängd andra kommunala datamängder som skulle tjäna på att publiceras öppet.

– Även en till synes enkel datamängd som skolor behöver vara både primär och aktuell för att en tagare som Hemnet ska vilja vidareutnyttja den. Att pussla ihop data från olika källor på nätet för att bygga in i en tjänst är inget förstahandsval. Framöver skulle man kunna tänka sig att ta fram specifikationer för exempelvis kommunala evenemangskalendrar eller data som riktar sig till turismindustrin. Vi hoppas att vårt bidrag kan inspirera andra att skapa fler specifikationer, säger Eric Hjelmestam.

Specifikationen som har tagits fram är ingen formell standard, men följer bland annat schema.org. Eric Hjelmestam säger att man även är intresserade av att samarbeta med Skolverket och anpassa eller utvidga specifikationen så att den data som uttrycks kan användas ihop med Skolverkets tjänst ”Skolenheter på karta”.

Publiceringen av specifikationen skapade en del debatt på sociala medier, och Fredrik Moeschlin på IT-konsultbolaget Findwise i Göteborg var en av de som funderade kring vilka data som redan skulle kunna tänkas finnas kring skolors geografiska placering. Han kikade bland annat på OpenStreetMap som har färdiga definitioner för skolor. Där har användare redan matat in omkring 4700 skolor av Sveriges totalt omkring 7000 skolenheter med 5500 unika besöksadresser. Han kombinerade då Skolverkets egna data med OpenStreetMap och lyckades på en timma matcha omkring 2000 skolor från de olika systemen med varandra. Resultatet blev även ett långt och läsvärt blogginlägg – missa inte det.

Fotnot 1: Läs mer och tanka ner MetaSolutions publiceringsguide här.

Fotnot 2: Transparensupplysning: MetaSolutions sköter driften av IIS datahotell här på datahotell.se

Etiketter: , , ,