Jonathan Crusoe, Karin Ahlin och Josefin Lassinantti - tre forskare som startar nätverk inom öppna data. Bakgrundsbild: "Networks!" (CC BY-NC 2.0) av Stephen D. Strowes.

Jonathan Crusoe, Karin Ahlin och Josefin Lassinantti - tre forskare som startar nätverk inom öppna data. Bakgrundsbild: "Networks!" (CC BY-NC 2.0) av Stephen D. Strowes.

Forskare skapar nätverk för öppna data

Av Anders Frick den 29 juni, 2017

Det bedrivs för lite forskning om svenska öppna data. Det menar tre forskare som nu drar igång ett forskarnätverk för att öka mängden forskning, men också den allmänna kunskapen, om öppna data i Sverige.

– Vi vill att vårt forskarnätverk ska stärka kunskapen kring öppna data som en resurs för framtiden. Kunskapen om dess betydelse och inflytande i det svenska samhället är hittills rätt begränsad. Idag drivs arbetet med öppna data i stor utsträckning av eldsjälar, men vi vill hjälpa till att skapa samlad kunskap för hur området ska komma framåt, säger Karin Ahlin, som tillsammans med Jonathan Crusoe och Josefin Lassinantti är nätverkets initiativtagare.

Hon tillägger att det är stort fokus på utmaningarna kring hur man öppnar upp data, medan kunskapen om användning och samarbete har halkat efter.

Syftet med nätverket är bland annat att studera öppna data som ett ekosystem av olika aktörer för att öka användningen i Sverige. Utgångspunkten är befintliga samhällsutmaningar såsom hållbar utveckling och förhoppningen är att fånga den kunskap som skapas i Sveriges olika initiativ kring öppna data. Målet är att dra igång forskning i samverkan och rent praktiskt kommer nätverket bland annat att användas vid projektansökningar av olika slag.

– Det finns till exempel mycket forskning internationellt kring öppna data, men vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara på detta, säger Karin Ahlin.

– Det är kunskap som kan hjälpa oss undvika vanliga fallgropar, återuppfinna hjulet och ge oss momentum. Vi måste även ta hand om våra eldsjälar och kunskapen som de genererar. Vi behöver fylla resultaten med mening för att hålla flamman vid liv tills elden brinner starkt, tillägger Jonathan Crusoe.

Karin Ahlin är doktorand på avdelningen för data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund och planerar att disputera senare i år. Hennes forskning är i stor utsträckning relaterad till teknikinformation och handlar om att förstå nyttan av öppna data och annan digital information i organisationer. Kort sagt är hon en forskande informatikentusiast.

Jonathan Crusoe är doktorand vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. Jonathan fokuserar på ekosystemet kring öppna data och han har tidigare studerat relationen mellan kommuner och företag från ett öppna dataperspektiv.

Josefin Lassinantti är doktorand vid institutionen för system och rymdteknik på Luleå tekniska universitet. Hon har undersökt användningen av öppna data och vi skrev om henne redan i vintras.

Offentliga aktörer som är intresserade av att delta i forskningsprojekt är välkomna att kontakta nätverket och fler forskare är också välkomna att gå med i detsamma.

– De som vill vara med i nätverket bör dela samma problembild och intresse. Vårt nuvarande fokus är att skapa en bred användning av öppna data, men jag ser det som möjligt att även forskare som fokuserar på hur man ska släppa ut data kan vara med, säger Josefin Lassinantti.

Att forskarnätverket startats beror på Forum öppna data tidigare i vår. Det var nämligen där som forskarna kom i kontakt med varandra.

Nätverkets aktiviteter framöver är inte helt fastställda, men planen är att presentera nätverket för olika intressenter och även hålla en gemensam workshop senare i höst.

– I framtiden kommer öppna data att få en mycket större spridning och användning av fler människor i samhället och i olika sektorer. För att komma dit så måste vi förbättra kunskapen om just användningen, dess ekosystem av aktörer och potentialen i detta, säger Josefin Lassinantti.

Fotnot: Bilden högst upp i detta inlägg visar Jonathan Crusoe, Karin Ahlin och Josefin Lassinantti på en bakgrund av bilden ”Networks!” (CC BY-NC 2.0) av Stephen D. Strowes.

Etiketter: ,