Fem snabba frågor till Moa Ranung...

Av Anders Frick den 13 oktober, 2016

...projektsamordnare på Riksarkivet för Digisam som tillsammans med Stockholms stad och en rad andra aktörer arrangerar hackathonet Hack4Heritage i helgen.

Varför arrangeras Hack4Heritage?

– Hack4Heritage arrangeras för att öka tillgången till öppet digitalt kulturarv, liksom intresset för och kreativa användningar av detta. Det digitala kulturarvet kan användas på så många sätt, i kreativa näringar, i forskning och i skolorna, för att nämna några exempel. Detta vill vi uppmuntra! Hack4Heritage är ett av fyra nationella event och hack – ett finskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt – som hålls under 2016 genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med stöd av Nordic Innovation. Vi vill att Hack4Heritage ska vara en plattform även för fortsatta samarbeten kring öppet kulturarvsinnehåll, både nationellt och internationellt.

Vilka har anmält sig till evenemanget?

– Hack4Heritage samlar en bred skara kreativa personer; programmerare, designers, pedagoger, slöjdare, forskare, studenter med flera. Det alla har gemensamt är ett intresse för digitalt kulturarv. På data-sidan för Hack4Heritage fylls det hela tiden på med mer kulturarvsinnehåll för deltagarna att skapa med. I dagsläget är det totalt 16 svenska kulturarvsmyndigheter och andra organisationer som har bidragit, och det kommer att tillkomma mer innehåll både från nordiska och baltiska kulturarvsorganisationer innan eventets början. Det är våra deltagare och deltagande organisationer som är kärnan i eventet och som gör eventet möjligt, och för det är vi enormt glada och tacksamma.

Vad är era förhoppningar med helgen?

– Våra förhoppningar är först och främst att deltagarna ska bli inspirerade och ha roligt på Hack4Heritage! Vi hoppas att eventet ger ringar på vattnet i form av nya kontakter för alla, nya samarbeten både nationellt och internationellt och ännu mer öppet kulturarvsinnehåll och kreativt skapande. Sedan ska det bli oerhört spännande att se vad som går att göra med det digitala kulturarvet, fältet är ju fritt.

På vilket sätt kopplas resultaten till de andra nordiska länderna?

– Ett särskilt pris för kreativa lösningar som på olika sätt har nordiska kopplingar delas ut i regi av Nordic Innovation. Vinnarna får professionellt stöd i att utveckla sin idé och får träffa vinnande lag från andra nordiska länder och tillsammans delta i Hack4Norden under Europas ledande tech-event Slush. Det kommer att bli spännande att se hur deltagarna väljer att sammanfoga kulturarvsinnehåll från olika nordiska länder.

Varför är Slöjd Stockholm med på Hack4Heritage?

– Vi som arrangerar Hack4Heritage vill vara med och utvidga synen på vad ett hackathon kan vara, och även utforska kopplingar mellan den analoga och den digitala världen. Analogt material och utrustning gör det möjligt för deltagarna att arbeta med händerna för att få idéer kring digitala lösningar eller att skapa kreationer som bygger på digitalt material. Vår samarbetspartner Slöjd Stockholm stödjer oss i detta.

bollar

Fotnot: Arrangörer av Hack4Heritage är Digisam och Stockholms stad, med stöd av Internetstiftelsen i Sverige, Wikimedia Sverige, Open Knowledge Sweden, Stockholms läns museum, Nordisk Innovation och Sunet. Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

Etiketter: , ,