Anders Ljungberg på SCB, som i november arrangerar Statistikforum 2017

Fem snabba frågor till Anders Ljungberg…

Av Anders Frick den 25 augusti, 2017

…stabschef på Statistiska centralbyrån, SCB, och med ansvar för det nationella samordningssekretariatet för officiell statistik, som den 8-9 november arrangerar Statistikforum 2017. Konferensen handlar om officiell statistik och har i år tema öppna data samt med inslag om kvalitet och att tillgängliggöra data.

Varför arrangerar ni Statistikforum?

– Syftet med konferensen är att öka samverkan mellan statistikansvariga myndigheter och även andra myndigheter. Det är en årlig konferens med olika aktuella tema varje år. Konferensen ska ge möjlighet att nätverka och dela med sig av utmaningar och erfarenheter.

Varför föll valet av tema på öppna data?

– Valet av tema har sin grund i ett enhälligt önskemål från arbetsgrupper inom statistikansvariga myndigheter. Det finns behov av att öka sin kompetens inom området, både vad gäller krav från departement och vägledning för att börja eller ta sig vidare inom området. På konferensen är målet att vi ska infria några av dessa behov med att öka kunskap och förståelse kring öppna data och se gemensamma utmaningar mellan myndigheter.

Victoria Wagman från 46elks

Victoria Wagman från 46elks

Vad kommer att hända under dagarna?

– Några av talarna den första dagen är Magnus Enzell från Finansdepartementet, Sanja Halling från Riksarkivet, Ingegerd Jansson och Dan Wu från SCB, Niklas Notstrand från Energimyndigheten och Robert Thelander från Svenska kraftnät, samt Victoria Wagman från 46elks som för övrigt fick juryns pris vid årets Hack for Sweden. Den andra dagen innehåller bland annat parallella temaseminarier, en framtidsspaning samt föredraget Vikten av kunskap i en faktaresistent värld, av Emma Frans som är forskare vid Karolinska institutet.

Vilka personer är målgruppen för konferensen?

– Målgruppen är myndigheter, kommuner och landsting och vi riktar oss till statistiker, metodansvariga, IT:are, kommunikatörer, jurister, arkivarier och bibliotekarier. Vi behöver inte bara öka samverkan mellan myndigheter utan även mellan olika kompetensgrupper inom och mellan myndigheter. Öppna data handlar om information vilket innefattar många kompetenser.

Hur ser SCB på sin egen roll och öppna data?

– SCB arbetar med API:er för att tillgängliggöra data från vår statistikdatabas. Statistikdatabasen rymmer officiell statistik med långa tidsserier från SCB och även andra statistikansvariga myndigheter. Databasen är en stor källa till att hämta och nyttja statistik. Vi myndigheter står för oberoende statistik och sedan finns alla möjligheter för användaren att skapa något av det. Utmaningen ligger i att visa på att den finns tillgänglig och användbar för alla.

Etiketter: , ,