Datagrillare kräver fler aktivister

Av Anders Frick den 12 maj, 2017

Svenskar undviker gärna bråk – men för att få fart på öppna data i Sverige behövs det fler aktivister. Det menade en av de talare som grillades på nystarten av Forum öppna data, som genomfördes igår.

– i Sverige sitter vi gärna still i båten och vill inte bråka, men för att få fart på tillgängliggörande av öppna data krävs mer aktivism, om än i sund form, säger Kristofer Sjöholm, som är projektledare på Sweco och har lång erfarenhet av öppna data i Sverige.

Han jobbade länge med datajournalistik på SVT och ligger bland annat bakom satsningar som Miljöpejl och SVT:s valbevakning på webben.

Igår var han en av 20 talare på Forum öppna data, som fått en nystart i Internetstiftelsens regi. Under åtta minuter ”grillade” han öppna data och tog upp åtta väsentliga problem samt lika många lösningar. Bland problemen fanns den dåliga svenska självinsikten: Kristofer Sjöholm sa att vi måste inse faktum och inse att Sverige är långtifrån världsbäst på öppna data. Myndigheter som säljer data för att finansiera sin verksamhet måste sluta med detta, och man måste också införa krav på att myndigheter erbjuder standardiserade metadata för alla sina data. Det måste till lagkrav på att data utlämnas i maskinläsbart format och öppenhet måste vara regel (”open by default”), snarare än undantag. Och så krävs det mer aktivism bland datakonsumenter och allmänhet:

– Postnummeruppror.nu är en form av sund aktivism. Ifrågasättande och begäran av utlämning av allmänna handlingar i form av data är viktigt, men det måste ske med förnuft och i ett gott syfte så att systemet inte missbrukas, säger Kristofer Sjöholm.

Forum öppna data har tidigare arrangerats tio gånger av Vinnova. Myndigheten har fortfarande en viktig roll i utvecklingen av öppna data i Sverige, och dagens moderator Alexander Alvsilver höll med säker hand ordning på den digra talarlistan. Hela dagen livesändes och går att se ikapp här; del 1 och del 2. Kolla också gärna in dagens Twitterflöde för fler kommentarer.

Allra först upp på scen för dagen var Finansdepartementets Magnus Enzell, som arbetar på enheten för digital förvaltning under civilminister Ardalan Shekarabi, ”en av våra tre digitaliseringsministrar” som han uttryckte det. (De andra två är Peter Eriksson och Mikael Damberg).

Magnus Enzell presenterade flera nyheter, bland annat att regeringens budget kommer att publiceras som öppna data samt att det blir en ny upplaga av toppledarforumet Digigov, på Kistamässan den 5-6 december 2017. Han berättade även om programmet Digitalt först, som syftar till att accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige.

– Vi har fem viktiga punkter på agendan: Vi behöver förbättra myndigheters digitala mognad, modernisera lagstiftningen, bygga en nationell digital infrastruktur, modernisera juridiken samt höja den digitala innovationsförmågan. Öppna data är centralt och vi behöver därför snabba på arbetet med öppna data i Sverige, bland annat genom att öka tillgången och matchningen samt främja vidareutnyttjande, säger Magnus Enzell.

Riksarkivet har en central roll i öppna datasverige och myndighetens projektledare Sanja Halling berättade om uppdraget att samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar. Senare under maj månad kommer Riksarkivet att publicera en vägledning för hur man publicerar PSI-data. Dessutom kommer myndigheten att starta en arbetsgrupp kring beständiga identifierare. Så sent som förra veckan arrangerade Riksarkivet ett seminarium då man bland annat samlade input till arbetet med att koppla ihop en mängd olika dataportaler, inte minst inom kulturområdet.

Ulrika Domellöf Mattsson från Naturvårdsverket berättade om den process som verket tagit fram för publicering av tillgängliggörande av information. Processen är generell men passar särskilt bra för öppna data.

– På Naturvårdsverket har vi fattat beslut om att öppna upp så mycket som möjligt, men också vi har utmaningar. Närmast framöver kikar vi på några knäckfrågor såsom detaljeringsnivåer, användarbehov och funderingar kring strukturerad/ostrukturerad data, säger Ulrika Domellöf Mattsson.

Kim Lantto från Göteborgs stad introducerades som en frisk fläkt av moderatorn och han konstaterade själv att det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse när det handlar om att genomföra projekt inom öppna data. En av hans visioner för Göteborg är att skapa ett luftkvalitetsmätningssystem där den medborgare som vill kan placera sensorer på sin altan och bidra till en crowdsourcad databas – inte helt olikt Helsingborgs försök på området.

– Vi kanske ligger långt framme i tanken, men när man ser hur mycket öppna data som faktiskt är tillgängligt så ligger vi långt efter många andra, säger Kim Lantto, som dock har en ambition att göra Göteborg bäst i Sverige.

Angela Yong från SMHI och Agneta Jonsson från Skogsstyrelsen gav en uppdatering kring Hack for Sweden och konstaterade att Statistiska centralbyrån i år stod för hackatonets mest populära dataset. Totalt 19 lag använde SCB:s data, följt av 8 lag som använde SMHI:s. En delrapport om hackatonet finns nu tillgänglig och arrangörerna vill gärna ha in synpunkter till slutrapporten som ska lämnas in i höst.

Vinnaren av Hack for Sweden, Johan Marand, stod för två av dagens föredrag. ”Hur man tränar ett AI med öppna data” och ”Jag vann Hack for Sweden, vad hände sen?”. Han konstaterade att han efter vinsten fått ett väldigt stort nätverk och blivit inbjuden till många myndigheter för att berätta om sin lösning. Samtidigt ville han lyfta det faktum att det finns många andra bra projekt som inte får alls så stor uppmärksamhet.

Stor uppmärksamhet får däremot Trafiklabs API:er. Varje vecka anropas de omkring 50 miljoner gånger – något som lett till att man nu måste fundera på kostnaderna för serveranvändning och liknande. Kort sagt: Trafiklabs API:er börjar bli rätt så dyrt att drifta.

– Ska vi ta betalt för användningen eller ska vi strypa trafiken, och hur avgör man i så fall vad som är nyttig respektive onyttig trafik? Att agera polis och avgöra vad som är bra eller dåligt är mot hela tankesättet, och att ta betalt skulle också vara en olycklig väg att gå, säger Elias Arnestrand, som håller i Trafiklab.

På eftermiddagen hölls Öppna data Roast, där respektive talare fick lyfta fram diverse tveksamheter inom sina respektive intresseområden. Förutom en del redan nämnda pratade även Victoria Wagman (missa inte hennes inspel här!) och Martin Harari Thuresson från 46elks, Sambruks Peter Mankenskiöld, samt Susanne Nellemann Ek från ULI Geoforum.

Dagen avslutades i positiv anda med ett antal goda exempel. Johan Marand har redan nämnts, och övriga presentatörer bestod av Kristina Lindberg från Stockholms Stad, Dag Wolters från Hello World, konsulten Björn Hagström, samt Jenny Carlstedt från Sweco. Alla presentationer filmades och finns att se i efterhand i två delar; del 1 och del 2.

Det är inte ännu beslutat när nästa Forum öppna data kommer att hållas, men planera redan nu in Nordic Open Data Forum i samband med Internetdagarna i november 2017. Närmast på gång är ett antal kostnadsfria workshops om öppna data, och missa heller inte att anmäla dig till nyhetsbrevet om öppna data.


Deltog du själv på Forum öppna data? Fyll då gärna i utvärderingen här!

Vill du se alla respektive föredrag i efterhand? Klicka då på respektive länk här nedanför för att komma till respektive videoklipp:

Inledning
Alexander Alvsilver (Vinnova) och Rickard Dahlstrand (IIS) hälsar välkomna.

Myndigheterna har ordet
Nu är det dags att lyfta öppna data – Magnus Enzell (Regeringskansliet)
Senaste nytt från Riksarkivet om deras öppnadatasatsning – Sanja Halling (Riksarkivet)
Äntligen en process för att tillgängliggöra öppna data – Ulrika Domellöf-Mattsson (Naturvårdsverket)
Hur gör vi det lättare för kommunerna att få ut sitt data, rapport från kommunsamordningen – Kim Lantto (Göteborgs Stad)
Hack for Sweden nu och i framtiden – Agneta Jonsson (Skogsstyrelsen) och Angela Yong (SMHI)

Öppna Data Roast

Dags för ett hackaton som ger någon riktigt nytta – Martin Harari Thuresson (46elks)
Öppna data, jag försökte – Victoria Wagman (46elks)
Jag vann Hack for Sweden, vad hände sen? – Johan Marand
Kan vi åka snålskjuts på GDP-arbetet? – Peter Mankenskiöld
Vårt API blev lite för populärt, vi kanske ska stänga ner det? – Elias Arnestrand (Trafiklab)
Låt oss fortsätta tjäna pengar genom att ta betalt för öppna data – Susanne Nellemann Ek (ULI Geoforum)
Varför vi i Sverige är så dåliga på öppna data och vad vi behöver göra för att ändra på det – Kristofer Sjöholm (SWECO)

Äntligen några goda exempel

Geoarkiv, äntligen en öppnadatatjänst som används – Kristina Lindberg (Stockholm Stad)
Alla barn vill programmera – Dag Wolters (Hello World)
Fem viktiga faktorer för framgångsrik samverkan runt öppna data – Björn Hagström
Hur tränar man ett AI med Öppna data – Johan Marand
Nytta med öppna data i stadsplanering och stora infrastrukturprojekt – Jenny Carlstedt (SWECO)

Etiketter: , , ,