Foto: Arbetsförmedlingen av Studio CA 

API:er gör Arbetsförmedlingen till digitalt matchningsnav

Av Anders Frick den 28 september, 2016

Arbetsförmedlingen vill bli ett nav för jobbsökning i Sverige och lösningen stavas öppna data. Inom kort kommer Arbetsförmedlingen att öppna API:er som tredjepartsutvecklare kan använda för att komma åt data som tidigare bara funnits i förmedlingens egna system och tjänster.

Varje år har Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats drygt en miljon platsannonser och 80 miljoner sökningar. Samtidigt finns det fler snabbfotade aktörer som har mer moderna och användarvänliga lösningar. Det konstaterade Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, och Erik Sandström, direktör för Digitala tjänster på Arbetsförmedlingen i debattartikeln ”Snart hittar du många fler jobb hos oss”.

– Utgångspunkten var en debattartikel där visionerna målas upp. Nu tar vi de första konkreta stegen och har precis initierat en dialog med några utvecklare. Under hösten kommer det arbetet att bli ännu mer strukturerat, säger Jonas Södergren, som är produktansvarig för Arbetsförmedlingens nya satsning.

Han tillägger att man delvis erbjuder öppna data redan idag och att denna satsning är en fortsättning på att släppa ännu mer.

– Framförallt ska denna satsning även innebära att vi kan erbjuda grundläggande funktionalitet och bastjänster som flera kan använda sig av, säger han.

Framöver kommer externa aktörer att kunna skapa tjänster baserade på Arbetsförmedlingens data, genom API:er. Det handlar initialt om platsannonser, men på sikt kommer även CV-data att kunna skickas över från Arbetsförmedlingen till tredjepartsutvecklare.

– Det hela sker i tre steg. Först ger vi möjlighet till andra aktörer att komma åt våra platsannonser, men också data kring prognoser och yrkesvägledning. Därefter planerar vi att släppa historisk data där man till exempel kan se hur efterfrågan har sett ut i historiska platsannonser. Det tredje steget, och det är en bit bort, är att låta aktörer komma åt CV-data i någon form. Hur det kommer att se ut återstår att se, men det viktigaste är att slutanvändaren är den som bestämmer vilken data som delas, säger Jonas Södergren.

Han säger att Arbetsförmedlingen den närmaste månaden planerar att möjliggöra datahämtning via API:er. Man kommer också att skapa en webbplats, inriktad mot mjukvaruutvecklare, där dokumentation kring API:erna finns. Det kommer även att finnas exempelkod som ska göra det enkelt att komma igång med utvecklingen.

Platsannonser, prognoser och data kring yrkesvägledning är sådan data som redan finns idag. Att analysera historiska platsannonser är ett sätt att kunna prognostisera vilket håll olika branscher är på väg, då arbetsgivare efterfrågar olika kompetens allteftersom åren går.

Jonas Södergren är övertygad om att den nya satsningen även kommer att underlätta för arbetssökande. En av de mest tidskrävande uppgifterna för arbetssökande idag är att fylla i formulär hos presumtiva arbetsgivare. Det finns en uppsjö av olika ansökningssystem som sällan har någon funktion för automatisering eller koppling mellan varandra.

– I framtiden kan man tänka sig att någon aktör bygger en tjänst som automatiskt matchar arbetsgivarens önskemål med arbetssökandes CV. En annan tjänst kanske sedan sköter själva ansökningsförfarandet och allt som slutanvändaren behöver göra är att godkänna processen. Det är viktigt att användarna känner att de har kontroll på hur den egna datan tillgängliggörs, säger Jonas Södergren.

Sammantaget ska detta göra att arbetsgivaren får större möjlighet till god matchning på sina önskemål, samtidigt som den arbetssökande får ett enklare och mer effektivt ansökningsförfarande.

Jonas Södergren jämför med eHälsomyndighetens tjänst Hälsa för mig, som är ett personligt hälsokonto för den som vill samla sin hälsoinformation. Här kan utvecklare ta fram appar som kopplas ihop med tjänsten – dock först efter godkännande från eHälsomyndigheten.

För att stimulera tredjepartsutvecklare att utveckla bra och genomtänkta lösningar som ger nytta för användarna så planerar Arbetsförmedlingen att lyfta fram ett urval av apparna på en egen portal. På så vis hjälper man apputvecklare att lättare nå potentiella användare samtidigt som Arbetsförmedlingen kan kvalitetssäkra de appar som lyfts fram.

– Vi kommer att ha två enkla regler för de appar som vi lyfter fram. De måste dels förenkla för arbetsgivaren, dels hantera personuppgifter på ett bra och rimligt sätt. Tillsammans med aktörer på marknaden kommer vi att se till att vi når detta, säger han.

Arbetsförmedlingen har initierat en dialog med utvecklare, bland annat genom ett matchningsforum. Några aktörer har till nyhetstjänsten Breakit uttalat sitt positiva intresse till satsningen.

Kommer ni även själva att ta fram appar som genom era API:er hjälper arbetssökande?

– Vi har ingen konkret plan kring detta, men vi har lite tankar i den riktningen. Om vi själva använder vårt API så blir det ju ett bra incitament till att göra API:et och de bakomliggande systemen så bra som möjligt, säger han.

Jonas Södergren säger att Arbetsförmedlingen även arbetar med automatisk textanalys och analys av ostrukturerade datamängder:

– Om ett CV läggs in i systemen så skulle maskiner kunna tänkas analysera det och den analysen kan sedan användas på olika sätt. Däremot har vi inget datum på när vi kan erbjuda den funktionaliteten som en bastjänst i plattformen, säger han.

Artikeln har inga etiketter