Öppna data i Storbritannien

I Storbritannien öppnar i september The Open Data Institute. Verksamheten leds bl.a. av  Sir Tim Berners-Lee, och syftar till att gynna nyföretagande i exploatering av såväl offentlig som privat data. Sådan exploatering kan t.ex. handla om att analysera, offentliggöra och kommersialisera data i nya företag. Verksamheten tilldelas 10 miljoner pund under en femårsperiod.

http://www.telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/9283163/Sir-Tim-Berners-Lee-to-help-start-ups-with-open-data.html

Etiketter: , , Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.