Nystart för elektronisk identifiering i det offentliga

Näringsdepartementet har publicerat en promemoria om myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. I PM:an lämnas förslag som ska underlätta för statliga myndigheter, kommuner och landsting att få tillgång till tjänster för elektronisk identifiering signering i deras elektroniska tjänster.

PM:an innebär ett förslag till lagändring, som i sådana fall ska träda i kraft 1 juli 2013.

http://www.regeringen.se/sb/d/15699/a/203936

Precis som i alla tidigare förslag på området avgränsas statens ambition till de offentliga institutionernas behov av att kunna identifiera medborgaren, dvs. ett ’koncerninternt’ förvaltningsperspektiv.

Hur exempelvis privaträttsliga institutioner eller enskilda sinsemellan initierar en säker elektronisk kommunikation är inte utredd heller denna gång. Det finns därmed inte en av staten sanktionerad infrastruktur (standard) för enskilda att sluta avtal genom elektronisk kommunikation. Nyckeln till institutionaliserad e-handel (B2B) saknas därför fortfarande. Det betyder också att exempelvis små företag eller privatpersoner i sin inbördes kommunikation fortfarande är hänvisade till Ad hoc-lösningar, och pappersbaserade avtal.

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.