Nysatsning på bredband i koppartråd

Deutsche telekom planerar utrullning av bredband i stor skala i koppartråd. Argumentet för satsning i denna – i mångas ögon – gamla teknik bygger på ny s.k. vektoriseringsteknik, en lösning som bättre än tidigare ska hindra störningar, och bidra till en dubblering av överföringshastigheten.

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-22/deutsche-telekom-plans-faster-broadband-rollout-in-2013.html

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.