Ny rapport om unga kvinnors syn på IT-branschen

I dag släpper vi på IIS tillsammans med ett flertal andra organisationer rapporten ”Unga kvinnor och IT”, en undersökning som fångar unga kvinnors attityder till IT-branschen. Det är andra gången vi gör undersökningen och årets rapport visar på försiktigt positiva resultat.

”Du har större chans att hitta en rosa elefant”. Det svaret har jag som HR-ansvarig fått i mötet med rekryteringskonsulten som svar på min önskan om att vår nästa systemutvecklare ska vara en kvinna. ”Kraven på er tjänst är för höga och marknaden är för het”. Suck. Olämpligt uttryckt, men till viss del sant.

IT-rekrytering har överhettat de senaste åren och är det mest konkurrensutsatta rekryteringsområdet du kan tänka dig. Jobbar du med rekrytering, IT eller på ett IT-bolag så har du med största sannolikhet hört talas om det. Kvinnor med rätt kompetens blir som ett slags mytomspunnet djur, en rosa elefant, som vi undrar om de ens existerar. Vilket så klart är fjantigt, för visst finns det många kompetenta kvinnor i branschen, men det är smärtsamt tydligt att de är för få. Utvecklingen av jämställdheten inom IT går minst sagt trögt.

Årets undersökning av Unga kvinnor och IT vittnar om både hopp till förändring och fortsatt nedslående svar:

Jämförelser från förra årets rapport:

  • Andelen kvinnor som intresseras sig för en karriär inom IT ökat från 36 till 48 procent jämfört med föregående år.
  • Andelen svarande som känner att information/reklam för IT-jobb och IT-utbildningar är riktade till dem har ökat från 4 till 8 procent.
  • Andelen svarande som anser sig ha sämre karriärmöjligheter inom IT än män har minskat från 50 till 48 procent.
  • Andelen svarande som uppger att de inte jobbar med IT idag, men som skulle kunna tänka sig att göra det har ökat från 36 till 38 procent.

Nya frågor för i år i rapporten:

  • Mer än var femte ung kvinna har upplevt en positiv förändring i sin syn på IT under det senaste året (21%).
  • 29 procent av de svarande känner till något initiativ som uppmuntrar unga kvinnor att arbeta med IT och teknik (till exempel Teklafestivalen, Women in Tech och Tjejer kodar.)
  • 29 procent av respondenterna svarar att de inte studerar IT i dag men att de skulle kunna tänka sig att göra det.
  • 68 procent tycker att IT-undervisning ska ingå i grundskolan.
  • 44 procent svarar att en avskrivning av studieskulder i samband med valet av en IT-utbildning (som Digitaliseringskommissionen föreslagit) skulle påverka deras beslut att välja den utbildningen.

Svaren vittnar om en framgångsvind kring unga kvinnors attityder till IT. Men, samtidigt är det endast 8 procent av de svarande som känner att reklam för IT-utbildningar riktar sig till dem, och varannan kvinna som deltog i undersökningen tror att kvinnor har sämre karriärmöjligheter än män. Ändå har intresset växt en hel del bara under senaste året. Varför?

Jag tror att alla bra initiativ som pågår runtom i landet bidrar stort. Programmeringskurser för barn, initiativ av kvinnor som vill förändra och näringsliv som vill vara med och surfa på framgångsvågen. Jag tror även att det är för att det pratas väldigt mycket om IT och framför allt om Tech. I nyheter, sociala medier och TV-serier är det en het potatis som heter duga. Det kontroversiella förslaget från digitaliseringskommissionen jag nämnde ovan bjuder även upp till diskussion. Oavsett agenda är jag övertygad om att de flesta av dessa delar på sikt gynnar jämställdheten i IT-branschen.

Vad händer nu?

Återigen visar rapporten att både skola och näringsliv har mycket att jobba med. Det behövs kontinuerlig reflektion över formuleringar i annonser för jobb och kring hur våra utbildningar ser ut. Kulturfrågor och interna arbeten med att belysa frågor om jämställdhet och mångfald är områden som behöver utvecklas. Den som är insatt är väl medveten om detta.

Som fler andra arbetsplatser har även IIS stora utmaningar med att få en jämnare könsfördelningen på IT-sidan. Det är något vi ständigt jobbar med att försöka förändra. Jag tror också på fler trainee- och praktikplatser samt att kvinnliga medarbetare och chefer med kunskap hörs och syns i skolor och andra forum genom föreläsningar och arbetsmarknadsmässor – det behövs förebilder. Men självklart måste arbetet att börja tidigare än så. Hur får vi unga flickor att bli intresserad av teknik och IT? Här spelar föräldrar, skola och egentligen hela samhället en viktig roll. Vi på IIS vill bidra genom våra Barnhack (programmeringsskolor för barn) där vi alltid har som målsättning att minst hälften av deltagarna är tjejer.

Om vi alla fortsätter att jobba för en mer inkluderande IT-bransch och en jämnare könsfördelning är jag övertygad om att resultaten i nästa års rapport kommer fortsätta i en positiv riktning.

Etiketter: , , ,

Om bloggaren

Henrik Hagström Henrik jobbar som HR-ansvarig på IIS och spenderar dagarna med allt från rekrytering till arbetsmiljöfrågor. Han har en utbildning i personalledning och organisationsutveckling (HRM), men även ett förflutet inom turistnäringen.