Ny fullmaktskonferens i FN för internetstyrning

Idag 20 oktober hålls inledningsceremonin för Internationella Teleunionens (ITU) fullmaktskonferens Plenipotentiary Conference i Busans, Korea. Det är ITU:s högsta besutande organ, som samlas var fjärde år. Cirka 3000 delegater, från 175 länder ska under tre veckor diskutera förslag om internationell styrning av telekom och internet. På agendan star frågor om bredbandsutrullning, ett bredare internationellt samarbete om IT, men också om etablerandet av globala utvecklingsmål för IT, under benämningen Connect 2020. Men på agendan finns också förslag om ändra styrning av nätet och dess infrastruktur, inklusive reglering av internets infrastruktur i internationella avtal. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/52.aspx

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.