Nu drar vi igång undersökningen "Svenskarna och internet 2018"

En viktig del i arbetet med utveckling av internet i Sverige är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv. Inom de närmaste dagarna skickar vi därför ut brev till de som blivit utvalda att vara med i undersökningen ”Svenskarna och internet 2018”. 

Alla sorters människor är tillfrågade om att vara med, unga som gamla, män och kvinnor boende runt om i hela landet. Alla är slumpvis utvalda ur folkbokföringsregistret och utgör tillsammans ett Sverige i miniatyr. Det är därför viktigt att alla, även de som inte använder internet, läser tidningar eller är intresserade av datorer, är med att besvara frågorna. Det gör att undersökningen blir rättvisande. De som är med kommer att vara anonyma.

De som var med förra året har tillfrågats om att vara med även i år och utgör en panel. Panelen kompletteras med nya deltagare. De som är 16 år eller äldre betraktas som vuxna och får själva besvara enkäten via webben, mobilen eller via telefon. Bland dessa vuxna finns även föräldrar till barn 0-10 år, till dem passar vi på att ställa frågor om deras barns internetanvändning.

För de deltagare som är under 16 år har vi fått adressuppgifter till målsman som först får besvara frågor och sedan ger sitt medgivande till att vi får fortsätta med att intervjua barnen (11-15 år) som själva får besvara frågorna.

Trettiotal länder deltar

Denna undersökning ingår som en del i ett internationellt projekt som pågått sedan år 2000. där ett trettiotal länder från hela världen medverkar.

Syftet är att skapa ett så rättvisande kunskapsunderlag som möjligt om svenska folkets medie- och internetanvändning och hur det förändras över tiden. Vi vill sprida denna kunskap till alla som är intresserade, om det så är politiker, journalister, forskare, företagare eller allmänheten. Resultaten från de tidigare undersökningarna finns tillgängliga för alla och är publicerade på www.iis.se/fakta och www.svenskarnaochinternet.se.

Valår

För att genomföra enkäten har vi tagit hjälp av Markör/Origo Group. De utvalda kan välja om de vill besvara enkäten på egen hand via internet eller att bli kontaktade via telefon. De som inte besvarat enkäten via internet kommer först få en påminnelse via sms och senare kommer en intervjuare att ringa upp dem. (Ni kan läsa mer om hur vi gör Svenskarna och internet här.)

I år är det till råga på allt valår. Det ska bli spännande att se hur många som använder internet för att söka efter politisk information.

Artikeln har inga etiketter

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.