Nio internetfrämjande projekt får pengar av IIS

Nytt år och nya möjligheter! 2014 var ett intressant och händelserikt år för internets utveckling. Internetfonden tar täten och tillkännager starten av nya projekt, som förhoppningsvis ska leda till spännande utveckling under 2015. Vi öppnar naturligtvis även traditionsenligt vårens utlysning.

Vi har denna vår enbart en traditionell utlysning. Det innebär att alla projektidéer ingår i samma bedömnings och prioriteringsarbete. Under tidigare år har Internetfonden även haft fokusutlysningar inom olika områden. Under 2014 hade vi till exempel en utlysning för lärare i samarbete med Webbstjärnan kring OER. Vi har en hel del idéer om vad vi ska fokusera på framöver men ingenting är klart ännu. Till exempel funderar vi på hur vi kan stödja tjejer i IT-branschen. Mer om det framöver.

Digital aktivism och barnprogrammering

Vi fortsätter att investera i programmering för barn och unga samt att vrida och vända på frågor som rör sociala medier och politik. Det är ämnen som ligger i tiden och vi tror därför att dessa projekt har stor potential att bidra till utvecklingen av internet. Projekten som nu får pengar från Internetfondens höstutlysning kommer bland annat att skapa ett onlinespel som lär ut grundläggande programmering, undersöka hur politiska budskap sprids i sociala medier samt skapa en plattform för inomparlamentarisk digital aktivism.

En och en halv miljon

Sedan starten 2004 har över 300 projekt finansierats. Följande nio projekt får nu dela på en och en halv miljon:

Scripted Colony

Idén är att utveckla ett gratis onlinespel som ska lära ut grundläggande programmering. Spelet går ut på att kolonisera en planet, bygga byggnader, hantera resurser mm. Under spelets gång får spelaren möjlighet att skriva kod och skapa script för att slippa genomföra upprepande spelmoment. Tanken är att spelaren ska spela spelet tillsammans med sin kod. Projektet drivs av Onni Qvickström.

Vad gör en politisk utsaga framgångsrik?

Projektet ska analysera den användardrivna kommunikationens villkor. Målet är bidra med nya insikter om sociala medier och vilken typ av politiska budskap som delas och därmed sprids till andra användare samt vad som fångas upp av traditionella nyhetsmedier. Projektet drivs av Jonas Andersson Schwarz, M-Brain och Retriever.

MIST 

Projektet MIST ska skapa ett nytt tekniskt verktyg, så att utvecklare enkelt kan bygga applikationer med end-to-end säkerhet och bra skydd av användarnas data. Verktyget kommer även att släppas som öppen källkod. Projektet drivs av Mattias Wingstedt från VISIARC AB.

De digitala författarnas nya verktygslåda

Syftet är att genomföra en förstudie för att lägga grunden till en rad innovationsprojekt i gränslandet mellan skönlitteratur och teknologi samt ta fram en digital prototyp för litterärt skapande. Projektet fokuserar på skrivande inom följande områden: communitybaserat, avatarbaserat, algoritmiskt och spelifierat. Projektet drivs av Peder Isaksson från Dunkelbyrån.

Swarmsweep 

Idén är att ta fram en plattform, verktygslåda och metodguide för positiv, inomparlamentarisk digital aktivism. Plattformen kommer att göras helt fritt tillgänglig för alla organisationer som vill använda sig av svärm-aktivism. Projektet drivs av Annika Suikki från Piratpartiet Helsingborg.

Thenmap 

Syftet med projektet är att utveckla ett gratis open source-verktyg, främst tänkt för nyhetsredaktioner, för att publicera historiska kartvisualiseringar. Projektet drivs av Leonard Wallentin.

Sitespeed.io online

Målet är att utveckla en onlineapplikation som gör det möjligt för vem som helst med tillgång till internet att kunna mäta hur snabb en webbsajt är, och vilken potential det finns att göra den snabbare. Projektet drivs av Peter Hedenskog.

Facebook och sjukvården – Vad har hänt på fyra år?

Projektet ska genomföra en jämförande studie för att följa upp hur sjukvårdens användning av sociala medier har förändrats sedan 2010. Projektet drivs av Oscar Hjertqvist från Ekonomismus AB.

Idrottsappen 

Syftet med projektet är att utveckla ett IT-stöd för att hjälpa ledare i utbildnings- och instruktörsdelen inom ungdomsidrotten att bedriva utbildning och ge instruktioner. Projektet drivs av Henrik Sandklef från Sandklef GNU Labs.

Etiketter: , , , , , , , , , , , Foto: Fiber Optic Ends av Barta IV (CC-BY)

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.