Nationell varningslista behövs för att minska nätbrotten

Jag läser gårdagens artikel i Dagens Nyheter om hur "Nätbrott kostar miljarder". Artikeln som grundar sig på intervjuer från drygt 800 svenskar har lett till en rapport från säkerhetsföretaget Symantec.

(läs artikeln här)

OBS – Känsliga läsare varnas för obehagliga siffror!

Jag vill börja med att säga att jag välkomnar Symantecs undersökning! Även om jag själv anser att den aktuella siffran fortfarande ligger i underkant och utelämnar en hel del brott så är det en ovanlig undersökning. Detta eftersom den talar om totalkostnad i stället för rena kundförluster.

Det vanliga är annars att media frågar banker, finansiella institut och polis, som endast berättar om enskilda fall, och att ”de drabbade kunderna kommer att ersättas”. Det saknas information om helheten eftersom de organisationer och instanser som jobbar med nätbrotten ofta har ett intresse av att omfattningen inte blir känd.

1,5 miljoner svenskar drabbas årligen

Det jag anser är värt att ta fasta på är att Symantecs rapport uppskattar 4 000 drabbade svenska användare per dag. Det kan ju ses som en stor siffra, men som ändå inte säger så mycket utan ett sammanhang.

Så vad innebär den faktiskt?

Jo den innebär att nära en och en halv miljon svenskar drabbas av nätbrott varje år.

Om vi dessutom borrar ner oss ytterligare, så har 91 procent av svenskarna mellan 16-75 år tillgång till internet. Dessa åldersgrupper står för 74,4 procent (cirka 7 060 822) av den svenska befolkningen. (Siffror tagna från internetstatistik.se och SCB.se). Det finns så klart svenska internetanvändare utanför dessa åldersgrupper, men vi kan säkert vara överens om att dessa är de mest internetintensiva och de som förfogar över egna pengar.

Detta innebär att fler än var femte internetansluten svensk drabbas av nätbrott varje år.

Många drabbade utan att veta om det

I artikeln talas det också om en totalkostnad på 9,2 miljarder kronor (direkta finansiella förluster, återställningskostnader, samt förlorad tid).

Men det är inte heller det hela bilden. Sanningen är den att ett mycket stort mörkertal internetanvändare är drabbade, utan att ens känna till eller förstå det. De kanske bara upplever att pc:n upplevs långsammare än tidigare, när den i själva verket används som klient i ett botnet som ”skjuter ner” kommersiella sidor och tjänster. Dessa ”långsamma” klienter har i de flesta fall även trojaner, keyloggers och ”bakdörrar” installerade på hårddiskarna.

Kostnaderna lär öka

Vad detta kan komma att kosta i fortsatta kostnader är svårt att uppskatta, men säkert är att de kommer att öka allteftersom skurkarna ”hinner” länsa användarnas digitala tillhörigheter. Det är dessutom vanligt att småföretagare och privatkonsumenter väljer att köpa helt nya datorer för att de gamla börjat gå sakta, helt ovetandes om att de är drabbade.

Vad Symantec inte räknat in i sin miljardsiffra är de bedrägerier som sker utanför internet, men som använder sidor på internet som referenser och ”bedrägeriförstärkare”. Jag avser då telefonbedragare och i synnerhet bluffakturor av exempelvis skräpkataloger på internet.

Nu drabbar denna typ av bedrägerier i första hand småföretagare i Sverige, men det kan ändå vara intressant att ta med denna verksamhet, som Svensk Handel nyligen uppskattade omsätta 1,2 miljarder kronor per år.

Det gör att vi kan summera det till att var femte svensk internetanvändare drabbas årligen av nätbrott som i snitt kostar den drabbade över 7 100 kronor. Det finns även ett mycket stort mörkertal.

Nationell varningslista behövs

Så vad efterlyser jag?

Eftersom polisens närvaro på internet i första hand behöver prioritera barnpornografi, narkotika och immateriella brott (läs fildelning) och har begränsade resurser till att spana på internet, och än mindre till att jobba proaktivt på nätet, så finns det i dag tyvärr inget annat än ett ljummet intresse från myndigheter och organisationer att samverka till en nationell varningslista som tidigt kan varna andra från att drabbas.

En sådan varningslista är det enda jag ser i dag som skulle kunna bidra till att sänka antalet nätbrott är en stark varningslista för konsumenter och näringsidkare i Sverige, med stöd av alla de organ som värnar svenskt internet och dess användare.

Etiketter: , , , , ,

Om bloggaren

Peter Forsman Abuseansvarig på IIS Hanterar abuse-ärenden för hela .se-zonen och är en av Sveriges främsta experter på nätbedrägerier. Peter har varit verksam inom IT-sektorn sedan mitten av 90-talet och har erfarenheter från flera olika roller i domän- och webbhotellbranschen.