Näringslivet – dags att börja bidra till att öka den digitala delaktigheten

Regeringen har under hösten presenterat sin digitala agenda för Sverige och ambitionerna är höga. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Företagen skulle kunna göra mycket för att bidra till att det framstående digitala samhället ska omfatta alla.

Men när det gäller digital delaktighet är det knäpptyst från näringslivet. Tycker företagen att det är uteslutande det offentliga och idéella organisationernas uppdrag att arbeta för att företagens kunder ska kunna nyttja företagens digitala tjänster?

Förr i världen spelade det inte så stor roll om man var digital eller inte när man skulle kommunicera. Så är det inte längre – i dag är det dyrt, opraktiskt och ibland diskriminerande att inte vara digitalt delaktig. Det som tidigare var en normal företag–kundrelation har nu blivit en exklusivitet som vi får betala för.

Bakgrunden är inte så svår att förstå. I Storbritannien räknar man med att en online-kontakt kostar kommunala myndigheter 0,08£ (86 öre). En telefonkontakt kostar 3,39£ (36 SEK). Om man ses ansikte mot ansikte kostar kontakten i genomsnitt 10,53£ (113 SEK). Brevkontakten är dyrast; 12,10£ (130 SEK).

Ökad digital delaktighet – en god affär för företagen

Det är många svenskar som inte är ”digitala”; 1,3 miljoner personer från 16 år och uppåt har aldrig eller sällan använt internet. Så det är mycket pengar det handlar om. Företagen kan göra stora insatser för att få fler invånare att bli digitalt delaktiga i samhället. För de allra flesta företag skulle det vara en god affär.

Jag undrar, varför arbetar inte företagen med morötter – hittar sätt och incitament för att bidra till att människor får tillång till och lär sig att använda digital teknik? I stället verkar det som många menar – bli digital eller betala!

För mycket av tomma gester

I kampanjen Digidel, med målet att ytterligare en halv miljon invånare ska bli digitalt delaktiga till i slutet av 2013, möter vi positiva ord men väldigt litet konkret engagemang när vi vill ha större företags deltagande i kampanjen. På lokal nivå samarbetar i dag många bibliotek, studieförbund och äldreorganisationer för en ökad digital delaktighet. I några fall är också lokala företagare engagerade. Men deras deltagande sker i skymundan – på centralt håll verkar det som om företagen inte vill bidra med mer än klappar på axeln.

Detta hoppas vi ska komma att ändras. Jag uppmanar alla företag att gå med i Digidel – det lönar sig!

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor:

Se film:

Etiketter: , , , , , ,

Om bloggaren