Androidanvändares mobilvanor under lupp i vår nya undersökning

Sedan många år tillbaka genomför vi på IIS undersökningen "Svenskarna och internet" där tusentals personer själva skattar sina internetvanor. Nu har vi för första gången genomfört en undersökning som visar drygt 300 personers faktiska användning av Androidmobiler.

Undersökningen kan inte sägas vara representativ för hur svenskar använder sina mobiltelefoner eller ens hur Androidanvändare gör. Men den ger ändå en fingervisning, och med tanke på att den här typen av undersökning saknas i dag tycker vi att den är väldigt spännande och vill vi dela med oss av resultatet.

I genomsnitt använder deltagarna appar i sina mobiler 2,5 timmar om dagen. Till det kan man addera 30 minuter för system och verktygsappar (exempelvis inställningar, bläddra mellan olika skärmar) varje dag. Alltså totalt tre timmar, eller nästan en femtedel av den vakna tiden. Det är i linje med det resultat vi sett i ”Svenskarna och internet 2015” där det framkom att vi använder internet i genomsnitt 21 timmar per vecka. Deltagarna i undersökningen använde i genomsnitt 67 olika appar under undersökningsperioden, totalt användes 3 500 olika appar.

Minuter per dygn

Det finns många olika sätt man kan sammanställa statistik på utifrån detta omfattande material. Vi har valt att i denna första rapport lista hur många av deltagarna som använde de olika apparna. Vi har även tittat på vilka appar som används längst tid, mätt i minuter per dygn och vilka appar som används flest gånger per dygn. När det gäller användning av en specifik app är genomsnittstiden beräknad på de dagar de faktiskt använts.

Det appar som används av flest deltagare i undersökningen var såklart de som finns förinstallerade i telefonerna. Men av de appar man själv måste ladda ner var det BankID, Facebook, Youtube, Instagram, Swish och Spotify som flest deltagare använde.

Den kategori av appar som otvivelaktigt tar upp mest tid per dygn är de sociala som till exempel Facebook och Instagram. Sett till alla deltagare ägnar de sig i genomsnitt 44 minuter per dygn åt sociala appar. Om man tittar enbart på de 92 procent av deltagarna som faktiskt använder sociala appar så använder de dem i genomsnitt 55 minuter (nästan en timme) per dygn.

Kommunikationsappar och sociala appar är även de som deltagarna använder flitigast, alltså flest gånger per dygn. De som använder Kik går in på Kik i genomsnitt 28 gånger per dygn, alltså mer än en gång i timmen.

Ringa samtal

Förutom app-användningen ser vi att 90% av deltagarna använde sin mobiltelefon för vanliga samtal. Totalt för både ringda och mottagna samtal användes telefonen till nästan 3 samtal per dygn och den totala samtalstiden blev i genomsnitt lite drygt en kvart om dagen. Nästan lika många deltagare skickade sms. Utslaget på alla deltagare skickades det i genomsnitt 2,5 sms per dag. Knappt hälften av deltagarna skickade mms under undersökningsperioden. De som skickade mms skickade i genomsnitt ett mms var 10:e dag.

I den rapport vi nu publicerar kan du läsa mer. Där finns även en tabellbilaga i Excel, för de som vill se mer siffror om Androidanvändningen.

Andra undersökningsmetoder

Det vanligaste sättet att ta reda på hur svenskarna använder internet och sina mobiltelefoner är att fråga dem i någon form av enkät. Frågorna brukar vara på formen ”Hur ofta gör du ditt eller datt?” till exempel. De som är med funderar och kryssar i lite som de tror att de gör. Det är så vi gör, och har gjort i flera år i undersökningen ”Svenskarna och internet” . Det blir rätt så bra, det kan vi speciellt se på de frågor som återkommer flera år i rad.

Ett annat sätt är att fråga: Hur många minuter använde du internet i mobilen igår eller kanske förra vecka? Det är så man gör i Nordicoms Mediebarometer.

Ett tredje sätt kan vara att be deltagarna föra detaljerad dagbok/loggbok över vad det gör.

Alla dessa metoder bygger på att deltagarna svarar hur de tror att de gör.

Vår undersökning påminner om den tredje metoden jag nämnde. Den där man för en detaljerad loggbok. Men vi tar hjälp av appen Apparat som sköter loggningen åt deltagarna. Allt som görs i mobilen, och då menar jag allt som startas och stoppas så som appar, samtal, sms och nätverksbyte, det loggas. Däremot loggas inte själva innehållet (vad man gör på Facebook eller vilka sidor man besöker i webbläsaren).

Om Android/ Iphone

Tyvärr ger inte Apple och Ios samma möjlighet att installera en app som läser av användningen. Denna pilotundersökning bygger därför enbart på den användning som Androidanvändare har.

Etiketter: , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.