Kalla vindar i den globala domänbranschen

Semestern är över för de flesta och jag tänkte följa upp mitt förra blogginlägg som handlade om domänbranschen. Jag brukar traditionsenligt författa ett inlägg ungefär var sjätte månad (när det är lugnt på jobbet) 😊 .

Read this blog post in English.

Förra gången i december 2016 skrev jag om den kinesiska spekulationsvågen i några nya generiska toppdomäner såsom .xyz och .top. Redan då förväntade jag mig att intresset med stor säkerhet skulle avta, och redan nu efter 6 månader ser vi enorma avregistreringar. Här finns statistik för .xyz och .top. Jag skrev också om förväntade portföljförsäljningar och att vissa nya toppdomäner kommer att vilja ge upp och kastar in handduken.

Nedgång i domänbranschen

Nu behöver man inte vara speciellt begåvad för att gissa vad som kommer att hända i domänbranschen. Marknaden är mogen och till stor del överetablerad. Vi ser för mycket spekulation, för många toppdomäner, för många registries (som administrerar toppdomäner), för många back-end providers (som levererar system för administration av toppdomäner) och tydligen även för många ICANN-registrarer.

Det betyder också att det mesta kommer att gå nedåt framöver. vi kommer att se en nedgång i tillväxten av domäner i nya toppdomäner, tillväxten för .com efter en stor spekulationsvåg under 2016 och antalet registries. Även tillväxten i .se kan att avta. Vi har fått väldigt många nya registreringar under våren som troligen inte kommer att förnyas.

Morot och piska

Med risk att det här blogginlägget bara kommer att intressera insatta nördar, tänkte jag ”spå” lite igen. Den här gången om ICANN.

Något förkortat är ICANN en not for profit organization som koordinerar internets domännamnssystem, tilldelar internets unika identifierare såsom dess protokolladresser. ICANN ackrediterar generiska toppdomäner och dess administratörer. ICANN hjälper även till att utveckla internetpolicys genom att engagera volontärer från hela världen. Läs gärna den 28-sidiga introduktionen som du hittar här.

ICANN har de senaste åren varit i fokus för många i vår bransch, och ICANN-konferenser har varit frikostiga och populära att åka på. Man kan säga att det var både hot och möjligheter som lockade. Eller om man så vill, både morot och piska.

Hotet eller piskan var diskussionen kring att frigöra ICANN från det avtal man arbetade under på uppdrag av det amerikanska Department of Commerce. Avtalet gjorde att man diskuterade DNS och i förlängningen att internet fortfarande ägdes av USA. Politik helt enkelt, som lockade många att engagera sig i frågan.

Moroten och möjligheten som lockar folk till ICANN-konferenser var beslutet att öppna upp för nya toppdomäner 2012. Detta ledde till att en hel ny bransch växte fram med leverantörer, underleverantörer, nya tjänster och en och annan lycksökare. En ”guldrusch av nya domäner”.

I skrivande stund har ruschen skett och festen verkar vara över, alla börja nyktra till. I och med att den så kallade IANA transition genomfördes i september 2016 har hotbilden försvunnit.

Den kalla vinden börjar blåsa istället.

Minskat intresse

Om man ska fortsätta spå, tror jag att intresset för ICANN som organisation och för ICANN-konferenser kommer att avta. Varför ska man delta i ICANN:s multi-stakeholdersprocess nu?

De senaste tio åren har vi haft en större grupp entusiaster som har lagt mycket tid på ICANN-processen. Risken är stor att den gruppen är trött nu eller börja fasas ut (nya jobb, pensionsavgångar och så vidare). Att be stora mängder av deltagare att besöka återkommande (tre per år) konferenser som tar mellan sex och tio dagar med restid till Johannesburg, Abu Dhabi eller San Juan för att nämna de senaste och kommande destinationerna – känns mer och mer föråldrat.

Jag är medveten att man har lanserat en ny ”meeting strategy” men jag tror att man måste tänka om på nytt. Man har kanske frågat fel personer i förra strategiprocessen. Jag tror fortfarande att man behöver minska antalet konferenser till två och välja tydliga återkommande hubbar. Sedan bygga vidare på mer nischade konferenser med bara ett tydligt tema eller tydliga problemställningar såsom den nya GDD-konferensen utvecklar sig.

Sedan behöver ICANN värdera mer hur många som verkligen deltar i en multi-stakeholder process. Antalet besökare till ICANN-konferenser är ett dålig mätetal. Antal besökare säger inget när den lokala värden fyller på med hundratals besökare. Hur många är verkligen engagerade? Räcker det att en handfull deltagare sätter IDN-standarder? Eller att de få som har ork och energi (och troligen ett egenintresse) kan styra stora policyprocesser? Hur mäter vi detta i ICANN:s health index?

Även ICANN:s intäkter kan på sikt komma att sluta växa, och den starka ökningen av personal hos ICANN kommer att vändas till en gradvis minskning. En helt ny situation efter mer än tio år av tillväxt.

Tänka om

Vad betyder det? Enligt min mening måste ICANN börja tänka om. Fokus på kostnader, effektivitet, lägre resekostnader, lägre kostnader för ICANN-konferenser, en mer fokuserad aktivitet på policyutveckling. I ett läge när saker ”går ner” för flera i branschen kan det bli ännu svårare att engagera sig i ICANN:s multi-stakeholderprocess – och då är det bara de ”rika” som hörs i längden.

Nu kan man säkert hos ICANN sätta igång en ny runda med ansökningar av nya toppdomäner men det kommer att ta minst tre år till och man kan undra om det egentligen finns ett behov av nya toppdomäner. Visst, branschen vill gärna ha en ny runda. Nya toppdomäner betyder nytt blod för alla som vill leverera tjänster (rådgivning, system, administration, strategier och så vidare), och man kan säkert övertyga framförallt stora globala företag med viktiga ”brands” att satsa.

ICANN: s nya VD är som bekant svensk och därför van vid kalla vindar. Men det är svårt att övertyga deltagande organisationer och besökare i Abu Dhabi att jackan behövs.

Etiketter: Foto: Winter At Hopewell Rocks av James Mann (CC BY)

Om bloggaren

Danny Aerts Vd på IIS Danny Aerts är vd för IIS sedan 2006. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Danny har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom samt varit vd för Internetportalen Spray.