IIS stöttar projekt som utvecklar internet

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Vi finns i Sverige och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Vi älskar internet och gör vårt bästa för att stimulera den positiva utvecklingen. Inte alltid genom att göra allt själva, utan genom att låta andra förverkliga det de vill göra.

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Vi arbetar kostnadsmedvetet, effektivt och hittar nya vägar för att leverera våra tjänster och vi bedriver tjänsterna med hög säkerhet och värnar om användarnas personliga integritet.

Vi ska också främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Vår målsättning är att kunna investera minst 25 procent av vår omsättning i olika internetutvecklande projekt.

Men vi behöver inte göra allt själva. Tvärtom, vi försöker odla och ta tillvara idéer från företag, organisationer och privatpersoner genom att finansiera olika fristående projekt som främjar internets utveckling i Sverige. Våra projekt rör sig inom hela spektrumet från teknik för till användning av internet. 2017 innebar det en satsning på cirka 1,3 miljoner, utan krav på motprestation. Här följer en kort beskrivning av de som fick ta emot bidrag under året.

DNS-OARC

DNS Operations, Analysis och Research Center (DNS-OARC) samlar nyckeloperatörer, implementatörer och forskare så att de kan koordinera svar på attacker och andra problem, dela information och lära sig tillsammans. DNS-OARC har fem nyckelfunktioner: Informationsdelning, analys av trafikdata, regelbundna workshops inom DNS, långsiktiga analyser av DNS-prestanda och post mortem av attacker, allmänt tillgängliga verktyg och tjänster för att diagnostisera och åtgärda sårbarheter och DNS-problem

Ateas hjälpande händer

Ateas hjälpande händer är en fond med målet att bidra till att göra vår värld lite bättre. Fonden är en del i Ateas CSR-arbete som regelbundet stödjer angelägna ändamål. Stiftelsen lämnade 2017 bidrag till fonden för att de ska kunna fortsätta stötta när och där det behövs, inte minst i samband med katastrofer.

ICANN

Som toppdomänadministratörer av två toppdomäner, .se och .nu, är vi på stiftelsen angelägna om att Internet Assigned Numbers Authority (IANA) inom ICANN fungerar väl för den operativa tekniska hanteringen av DNS för rotzonen och vi lämnar därför varje år ett frivilligt bidrag till ICANN:s verksamhet.

Institutet för juridik och internet

Institutet för Juridik och Internet är en politiskt oberoende ideell expertorganisation som arbetar mot internetrelaterade kränkningar. Arbetet sker främst genom två verksamhetsområden. Det första området handlar om opinionsbildning och utbildning. Institutets föreläsningsgrupp föreläser kontinuerligt över hela landet. Föreläsningarna sker bland annat för personal och elever i skolan, för myndigheter och för den privata sfären. Institutet har dessutom gett ut två böcker om näthat, agerat remissinstans och har blivit en självklar röst i debatten om internetrelaterade kränkningar.

Det andra huvudsakliga området är inriktat på att driva profilfall och viktiga juridiska processer rörande kränkningar på internet för att se över rättsliga osäkerheter och utmana det rådande rättsläget i de fall de finner att det brister.

Vi sponsrar verksamheten för att göra internet till en bättre plats där normalt ansvarstänkande ska vara normen.

Cryptech

Snowden och efterföljande avslöjanden har väckt frågor om integriteten hos några implementationer av grundläggande kryptografiska funktioner och enheter som används för att säkra tjänster och kommunikation på internet.

CrypTech-projektet utvecklar en kryptografisk motor med öppen källkod som tillgodoser behoven på internet av hög säkerhet som använder kryptografi. Motorn ska vara byggd med öppen källkod och generellt användbar för det breda internet-samfundet, och täcka behov som att säkra e-post, webb, DNSsec, PKI, et cetera. Ett säkrare internet helt enkelt.

Det är också motivet för oss på stiftelsen för att sponsra projektet.

Open DNSSEC

IIS har länge varit drivande för att göra DNS säkrare enligt de standarder som går under benämningen DNSSEC. Vi startade en gång utvecklingen av OpenDNSSEC, en policybaserad zonsignerare som automatiserar processen att hålla reda på DNSSEC-nycklar och signering av zoner. Nu har andra tagit över utvecklingen, men vi fortsätter att sponsra projektet med finansiellt stöd. Målet är att göra DNSSEC lätt. Projektresultatet är öppen källkod och avser att driva på införandet av DNSSEC för att ytterligare förbättra säkerheten på internet.

Unicef Sverige

Unicef skapar en bättre värld för alla barn. Över hela världen kämpar de i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr Unicefs arbete. Internetstiftelsen delar Unicefs värderingar och har därför också lämnat en företagsgåva till verksamheten.

Andra välgörenhetsorganisationer

Vi gör mätningar bland våra kunder, partners och intressenter. För att höja deras motivation att delta i våra undersökningar ger vi bidrag för varje besvarad enkät. Bidrag har under 2017 lämnats till Läkare utan gränser, Barncancerfonden och Röda korset. Bidrag som förhoppningsvis gör livet lite lättare för några, eller bidrar till nya framsteg inom forskningen. Vi gav även en julgåva till Unicefs arbete.

Alla har nytta av en hjälpande hand. Vi på stiftelsen är glada att vi har möjlighet att erbjuda en sådan, och det kan vi tack vare våra domäninnehavare och vår oberoende ställning.

Tack alla ni som betalar för en.se- eller .nu-adress! Ni hjälper oss att göra internet bättre.

Artikeln har inga etiketter

Om bloggaren

Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, IIS Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet.