Internet i skolan och barns integritet

För inte så länge sedan fick jag ett mejl från en lärare, som via skolledningen blivit tillsagd att elevernas klassblogg skulle vara lösenordsskyddad för att skydda barnen. Och inom ramen för Webbstjärnan, .SE:s satsning för att stärka arbetet med internet i skolan möter jag många frågor och ibland även oro kring att arbeta med internet som en arena för att publicera skolarbete.

Vi på Webbstjärnan förstår skolledningens oro för att barn och barns arbete på internet kan missbrukas. Inom ramen för ett skolarbete på internet behöver lärare fundera kring många frågor som handlar om PUL, integritet, plagiat med mera. Men samtidigt tror jag inte att en lösenordsskyddad blogg alltid hjälper läraren i detta arbete.

Webbstjärnan försöker vara flexibel för skolans vardag och den oro som kan finnas kring att arbeta med internet tillsammans med yngre skolbarn. Vi bemöter frågorna genom filmade utbildningar och introduktioner samt genom att visa på exempel hur andra lärare arbetar genom att bjuda in till föreläsningar kring frågor som rör integritet, upphovsrätt och källkritik.

En lösning om eleverna ska vara anonyma

I mitt arbete med Webbstjärnan har jag också sett många olika lösningar på att visa upp skolarbete på internet utan att namnge unga elever, eller visa dem på bild. I en av klassbloggarna som deltar i Webbstjärnan har klassen valt att illustrera sig själva med följande bild:

Allt för att vara personliga samtidigt som de är anonyma (jag har lärarens tillstånd att använda bilden).

I Webbstjärnan har vi krav på att webbplatsen ska vara öppen för att den ska få vara med och tävla. Lärare som vill arbeta med klassbloggar, men som inte vill att de ska vara ”öppna” är dock också varmt välkomna att använda Webbstjärnans verktyg för att arbeta med att publicera skolarbetet på internet.

Webbstjärnan förespråkar öppna webbplatser

De flesta elever och lärare som arbetar med internet inom ramen för Webbstjärnan gör det dock öppet och anledningen är enkel, genom att arbeta med öppna webbplaster blir skolarbetet synliggjort och genom webbplatsen möter elever fler mottagare.

Guldäppletvinnaren Marie Andersson, lärare på Eskelhemskolan på Gotland, säger så här om den internetresa hon gör tillsammans med sina elever med Webbstjärnan:

Jag börjar förstå att mina elever håller på att utveckla en digital kompetens – de håller på att bli medvetna om mycket som vuxna inte har en aning om. De börjar bli medvetna om sin närvaro på internet. De håller på att arbeta fram ett källkritiskt förhållningssätt till det innehåll som de möter och producerar på olika webbsidor.

Och inte nog med det. Jag håller också på att utveckla min digitala kompetens eftersom jag arbetar med dessa frågor tillsammans med mina elever. Utan eleverna hade jag inte kunnat det jag kan idag.

Via ett arbete med internet som arena och verktyg för skolarbetet utvecklar lärare tillsammans med sina elever en digital kompetens. Jag vill uppmana och uppmuntra fler lärare att ta det steget med sina elever. De närmsta månaderna anordnar Webbstjärnan och .SE ett flertal föreläsningar och workshops runtom i landet för er som vill ha hjälp och inspriation för att komma igång. Vi kommer också att livesända några av dem för er som inte har möjlighet att delta på plats.

Hoppas att vi ses!

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor:

Etiketter: , , , , , , , , , Foto: av Kristina Alexanderson (CC BY-NC-SA 2.0)
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.