ICANN öppnar för mer korsvist ägande av domännamn

ICANN föreslår ändrad policy för marknaderna för domännamn.

I domännamnsbranschen har sedan tidigare en dominerande affärsmodell etablerats som bygger på separationen av ett Registry (som exemeplvis .SE) å ena sidan, och en eller flera Registrarer (återförsäljare, som t.ex. Loopia, Binero) å andra sidan.

Inför införandet av nya toppdomäner har det tidvis intensivt diskuterats huruvida nya kommande toppdomänadministratörer skulle kunna vara både Registry och Registrar i samma företag. I den internationella jargongen har detta kallats korsvis ägande, eller vertical integration.

I branschen har frågan varit kontroversiell eftersom accept av korsvis ägande också för nya toppdomänsadministratörer kan antas leda till ändrade styrkeförhållanden mellan företag som idag är registry, och företag som är registrarer.

Regeringarnas rådgivande organ (GAC) påpekade exempelvis i februari 2011 för ICANNs styrelse att man motsatte sig vertical integration pga. risken för bristande konkurrens. Särskilt förespråkades den linjen av UK:s GAC-representant. ICANNs styrelse har vacklat påtagligt i frågan, men satte i juni 2011 ner foten och godkände en ordning där domännamnsföretag kan vara både registry och registrar.

ICANN tar nu det korsvisa ägandet ett steg till, och sjösätter ett förslag som möjliggör också för toppdomänadministratörer för befintliga generiska toppdomäner (t.ex. .COM, ORG osv.) om korsvis ägande.

Det globala internetsamfundet kan lämna remiss-svar till ICANN fram t.o.m. 28 juni.

Etiketter: , , , Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.