ICANN och sagan om sköldpaddan och haren

Alla känner väl till sagan om sköldpaddan och haren; För stor brådska och för mycket självförtroende kan leda till fel beslut och att målet missas i tid. Vad har den sagan då med domänbranschen och internet att göra?

Read this blog post in english

2014 och 2015 genomgår vi en av de mer grundläggande förändringarna då det gäller internets styrning på mycket lång tid. Förändringen sker utifrån två processer, den så kallade IANA-transitionen och ICANN:s ansvarsskyldighet. I dessa två parallella processer ser jag en risk att ICANN börjar bete sig som haren i den berömda sagan

Navigering på internet har en central funktion. De så kallade IANA-funktionerna utgör den tekniska förutsättningen för internet i global skala. Det handlar bland annat om fördelning av IP-adresser, rätten att administrera/styra över toppdomäner och godkännande av andra typer av protokoll som är nödvändiga för att ett enhetligt internet ska fungera universellt.

Med IANA-transitionen menas den amerikanska statens avsiktsförklaring från mars 2014 att överföra de så kallade IANA-funktionerna till det globala internetsamfundet. En del i den överföringen är att definiera vilka aktörer detta globala internetsamfundet består av.

Sedan 1998 är det ICANN som är värd för IANA-funktionerna. Det är också ICANN som nu fått i uppgift att hjälpa till med koordinering för den möjliga överföringen. Beslutet om IANA-transitionen har därför utlöst ytterligare en viktig process: Vem ska ta ansvar för IANA-funktionen ifall något går fel?

Den senare blir bränsle för en diskussion om ICANN:s ansvarsskyldighet. Just nu arbetar ICANN under avtal med den amerikanska staten. Hur reglerar man en sådan ansvarsskyldighet utan detta avtal? Ska det finnas fler avtal? Ska ICANN bli en internationell organisation? Du kan läsa mer om ICANN:s ansvarsskyldighet här.

De två parallella processerna är komplexa och arbetet för att hitta lösningar går nu i ”hare-tempot”, jag har själv följt ICANN i över åtta år och både tempot och komplexiteten på de pågående processerna är högre än någonsin. Man blir aldrig populär när man likt sköldpaddan vill ta det lugnt och tänka efter. Men vem säger till i tid att tempot är för högt?

Jag ser redan risker med detta:

Först och främst,”multistakeholder-modellen” blir mer och mer ett tjusigt namn för en meritokrati där få insatta bestämmer utan att andra kan vara med. Att bygga kunskap tar tid. Vi har nu snart tio år av IGF-diskussioner. Och lite off-topic – om vi nu ska värna bottom-up- och multistakeholder-modellen, hur ska jag tolka att ICANN ska lansera ett nytt diskussionsforum för internets styrning tillsammans med World Economic Forum? Mer elitiskt än så blir det inte.

Hur många kan vara med om vi ska bestämma en ny modell för internetstyrning på drygt ett år? Risken är att det blir en liten grupp som får bestämma. Och risken blir ännu högre om den meritokratin inte styrs av meriter utan snarare av egenintresse.

Tempot leder till att pengar och resurser kan bli viktigare. Vem har tid och råd att åka på alla möten i världen? Vem har tid och råd att läsa, förstå och reagera på alla förslag med kort framförhållning? Vem har tid och råd att avsätta resurser för deltagandet? Fungerar en remissrunda eller kommentarsperiod då. Hur ska man tolka det om det inte kommer några kommentarer?

Tempot utesluter deltagande organisationer. Man hinner inte diskutera i större grupper och bilda sig en uppfattning tillsammans. All luft behövs för att springa och inget kan avsättas för att prata (trots att det är i diskussionen som de bästa idéerna kommer fram).

Tempot möjliggör att den som håller i taktpinnen kan styra processen för mycket. Här finns en risk att ICANN medvetet eller omedvetet kan påverka processen i alltför stor utsträckning. Hinner vi tänka på om ICANN behövs och i så fall på vilket sätt?

Min fråga är vad som ska vara styrande; målet eller tiden? Nu är tiden satt och vi räknar baklänges. Säg att vi har 3-4 månader kvar till ett första lösningsförslag. Är det rimligt?

Borde vi kanske ha en omröstning i processen som varje månad kontrollerar om det är grönt eller rött? Vem är med på tåget och vem står kvar på perrongen? Hur mäter vi om processen fungerar? Eller mäter vi bara om det faktiskt finns ett förslag, hur dåligt eller bra det än är?

Etiketter: , , , ,

Om bloggaren

Danny Aerts Vd på IIS Danny Aerts är vd för IIS sedan 2006. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Danny har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom samt varit vd för Internetportalen Spray.