ICANN brottas med ny policy för att kunna nå eller spåra internetanvändare

WHOIS är ett internetprotokoll för att kunna ta reda på vilken person som finns bakom ett domännamn eller en IP-adress. ICANN kommer nu med en ny global policy för sådana personuppgifter.

WHOIS är ett internetprotokoll för att kunna ta reda på vilken person som finns bakom en internetresurs som exempelvis ett domännamn eller en IP-adress.

ICANN har sedan åtminstone 18 månader ruvat på en policy för sådan åtkomst till internetanvändare. Det handlar bl.a. om vilka och hur mycket uppgifter som ska lagras om en person som innehar en IP-adress eller ett domännamn. I maj kom så den slutliga rapporten för en sådan policy.

Frågan om en global Policy för WHOIS är  kontroversiell eftersom den rör användarens integritet, och möjligheten att kunna vara anonym på nätet. Andra kvaliteter eller värden som exempelvis kvalitet i personregistret, kostnader för datainsamling, rättsvårdande myndigheters roll i hantering av registret och SPAM diskuteras också i rapporten. Andra menar att frågorna om integritet och anonymitet på nätet är irrelevanta eftersom det inte finns någon integritet i domännamn, lika lite som i telefonnummer. Rapporten visar att det finns en liten konsensus i frågan bland ICANNS intressenter. Rapporten remitteras till det globala internetsamfundet till 11 juli.

Etiketter: , Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.