Har man alltid rätt till ”sitt” domännamn?

Det sker inte alltför sällan att vi får in frågor från personer som har upptäckt att någon annan har registrerat ”deras” domännamn. Det kan vara till följd av att den tidigare innehavaren av någon anledning missat att förnya sin registrering, att någon konkurrent registrerat ett annat företags domännamn, eller helt enkelt att någon registrerat ett domännamn som någon annan anser sig ha bättre rätt till.

Några vill veta om .SE anser det tillåtet att ”stjäla” någon annans domännamn, eller hur man måste gå till väga för att få tillbaka ”sitt” domännamn.

Är det stöld?

Självklart är .SE emot stöld, men i fråga om domännamn kan man inte helt okomplicerat prata om stöld, då ett oregistrerat domännamn egentligen inte tillhör någon!

.SE:s regler för registrering av domännamn bygger på principen om först till kvarn. Det innebär att den som först registrerar ett domännamn blir innehavare till domännamnet, utan att någon förprövning görs av .SE.

Förändringarna till registrering först till kvarn gjordes år 2003, bland annat för att förenkla möjligheten för alla att registrera ett domännamn. Innan år 2003 gällde nämligen förprövning av alla domännamnsregistreringar och det fanns många begränsningar.

När någon gör en nyregistrering av en .se-domän blir denne alltså innehavare till domännamnet, oavsett om någon annan till exempel har ett varumärke som är identiskt eller liknar det aktuella domännamnet. Det är alltid svårt att veta vad som ligger bakom en registrering av domännamn och det är inte säkert att innehavaren av någons kännetecken som domännamn kände till denne eller dennes verksamhet.

Bättre rätt till en domän måste alltid prövas juridiskt

Till följd av reglerna om först till kvarn, är det helt enkelt så att .SE inte kan överföra en domän som någon annan anser sig ha bättre rätt till, utan detta måste juridiskt prövas, antingen i allmän domstol eller genom .SE:s alternativa tvistlösningsförfarande – ATF.

ATF – ett alternativ till domstol

ATF infördes som ett alternativ till att gå till domstol för den som anser sig ha bättre rätt till ett visst domännamn. Som de flesta vet kan en process i domstol ta lång tid och kosta mycket pengar. ATF är ett alternativ som är billigare, går snabbare och som fortfarande har hög rättssäkerhet.

Vem som helst kan ansöka om att inleda ett ATF-ärende. Det finns däremot särskilda förutsättningar, så kallade rekvisit, som måste vara uppfyllda för att någon ska nå framgång och få domännamnet överfört till sig.

Sökanden måste kunna stödja sig på en av rättigheterna som räknas upp i punkt 7.2 i Registreringsvillkoren. Innehavaren ska antingen ha registrerat eller använt domännamnet i ond tro och innehavaren ska inte ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Vi har samlat alla de ATF-ärenden som hittills avgjorts här, där kan du som är intresserad se vilka som fått bifall respektive avslag. De som avgör .SE:s ATF-ärenden är oberoende tvistlösare.

Sätt dig in i reglerna innan du lämnar in ansökan

Det är också svårt för .SE att svara på hur stor chans man har att vinna, allt beror på förutsättningarna! Det är därför bra om man noggrant sätter sig in i reglerna innan man lämnar in sin ansökan. Man måste inte heller ha ett ombud, men vill man ha ett ombud så får man ha det. Är man osäker, eller vill ha hjälp ändå, kan det däremot vara bra att kontakta en jurist eller någon annan kunnig.

På grund av reglernas utformning och principen om först till kvarn kan alltså .SE inte bara överföra ett domännamn till någon som blivit ”bestulen” på sitt domännamn, utan bättre rätt till ett domännamn måste prövas oavsett hur orättvist det ibland kan kännas för den ”bestulne”.

Etiketter: , , , , , , , , Foto: Courtroom One Gavel av Joe Gratz (CC BY-NC 2.0)

Om bloggaren

Elisabeth Ekstrand Chefsjurist Elisabeth säkerställer att IIS verksamhetsområden följer relevant lagstiftning så som stiftelselagen, toppdomänslagen och personuppgiftslagen.